29 mei 2019

Snelkookpansessie ‘Truuj Bolwaterkwartier’

De huurders en ondernemers van Blok Lichtenberg gaan samen met de gemeente en externen kijken naar de beste ontwikkelmogelijkheid voor Bastion Lichtenberg in Q4.

Snelkookpansessie ‘Truuj Bolwaterkwartier’

Na een gesprek op donderdag 16 mei tussen wethouder Marij Pollux en de huurders/ondernemers van het Blok Lichtenberg is op donderdag 23 mei de procesaanpak besproken en wordt de intentie uitgewerkt om op zeer korte termijn een zogeheten snelkookpansessie te houden. Tijdens deze snelkookpansessie wordt alle expertise, vanuit de ondernemers, de gemeente en externen, bijeen gebracht om gezamenlijk te kijken naar de voor- en nadelen van drie mogelijke ontwikkelscenario’s voor dit blok, dat door de ondernemers met een knipoog gedoopt is naar het  ‘Truuj Bolwaterkwartier’.

Uitgangspunt van de huurders en ondernemers is om tijdens de sessie buiten de kaders te denken in termen van mogelijkheden en vernieuwende oplossingen wat betreft het behouden van de huidige ondernemers en kenmerkende gevels voor de wijk. Om deze verbinding tussen de Maas en de binnenstad voor inwoners en bezoekers van de stad nog levendiger, aantrekkelijker en veiliger te maken.

Proces
De gemeente Venlo ziet drie opties voor de ontwikkeling van blok Bastion Lichtenberg in de wijk Q4. Het gaat om een volledige herontwikkeling met behoud van de panden, sloop en nieuwbouw óf een combinatie van die twee. De plussen en minnen van alle 3 de opties worden nu gezamenlijk verkend. De verkoop van panden aan de huidige bewoners/ondernemers maakt onderdeel uit van twee ontwikkelscenario’s. Het college van B&W besluit voor de zomervakantie over het meest optimale ontwikkelscenario voor het blok Bastion Lichtenberg. In die richting wordt het dan verder  uitgewerkt.

Bovenstaand bericht over het onderzoeken van de beste ontwikkelmogelijkheden van Bastion Lichtenberg in Q4 is vandaag ook door ondernemers van Bastion Lichtenberg gepubliceerd.