28 mei 2019

Kleurrijke attentiepalen voor basisscholen

De school is de plek waar kinderen het grootste deel van hun leven doorbrengen. Die omgeving moet prikkelend, opvallend en vooral veilig zijn.

Kleurrijke attentiepalen voor basisscholen

Met het project Veilige schoolomgeving willen we samen met scholen een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid in schoolomgevingen. Dit doen we door het aanbrengen van opvallende signalisatie. Deze signalisatie moet tegelijk bijdragen aan een frisse, zelfs speelse, schoolzone.

De komende weken plaatsen we deze signalisatie in de nabijheid van alle basisscholen in de gemeente Venlo. Alle basisscholen worden voorzien van twee attentiepalen en schoolzone markeringen op de straat. Bij enkele scholen worden de oversteekplekken extra geaccentueerd. De opvallende kleuren en grootte van de gebruikte materialen verhogen de herkenbaarheid van een schoolomgeving.

Met dit project brengen we de omgeving van de school extra onder de aandacht bij weggebruikers en vragen we aandacht voor hun (rij)gedrag.