28 mei 2019

Financiële boost voor regionale maakindustrie

Het Regionaal Investeringsfonds MBO stelt een bedrag van 875.000 euro beschikbaar om de baankansen van mbo-studenten in Noord- en Midden-Limburg verder te vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving.

Financiële boost voor regionale maakindustrie

Het deelnemende bedrijfsleven, Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en provincie Limburg dragen samen nog eens ruim 3 miljoen euro bij, waarmee in totaal 4 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkeling van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie. Dat is vandaag bekend gemaakt door initiatiefnemer Gilde Opleidingen.

Met het bedrag kan  Gilde Opleidingen, samen met Hogeschool Fontys, 11 maakbedrijven en provincie Limburg substantieel investeren in nieuwe opleidingen en samenwerkingen. Met als uiteindelijke doel de concurrentiekracht van de maakindustrie te versterken en ervoor te zorgen dat de maakindustrie de beschikking heeft over goed gekwalificeerd personeel.

“Met het PPS Maakindustrie / Smart Industry zetten wij in Noord- en Midden-Limburg concrete stappen op het gebied van samenwerken in de keten en extra ondersteuning met betrekking tot het personeels- en scholingsvraagstuk,” stelt Tjeu van de Laar (directeur Techniek en Logistiek bij Gilde Opleidingen).

Volgens Peter Thissen van Ondernemend Venlo zal deze bijdrage de slagkracht van de sector bevorderen en de regio Venlo een extra economische impuls geven. "Mooi om te zien dat ook de partners uit het bedrijfsleven een substantiële bijdrage geleverd hebben.”

Ook de Venlose wethouder Erwin Boom (Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs) spreekt van goed nieuws: “Een erkenning voor Venlo als centrum voor de maakindustrie. Dit betekent een versterking van de onderwijsinfrastructuur en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. En dat is heel belangrijk voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.”


.