22 mei 2019

Gemeente Venlo vindt financiële weg omhoog

Na enkele jaren van verlies heeft de Gemeente Venlo de definitieve jaarrekening 2018 met een positief resultaat van € 2,1 miljoen afgesloten. Eerder werd een verlies van ruim 10 miljoen verwacht.

Gemeente Venlo vindt financiële weg omhoog

De goede cijfers hebben onder andere te maken met de strakkere aansturing op de uitgaven in het sociaal domein en een aantal eenmalige meevallers. Eerder sloot Venlo in 2017 af met een verlies van € 23,7 miljoen.

Wethouder Ad Roest (Financiën): “Venlo heeft de weg omhoog weer gevonden. Het ingrijpend bijsturen in 2018 heeft resultaat gehad. Dit zijn bemoedigende signalen. We hebben hier hard voor gewerkt en blijven dit doen voor de inwoners van onze gemeente.”

Binnen het sociaal domein is volop ingezet op maatregelen om meer grip te krijgen op de toenemende vraag naar zorg en de kosten die dit met zich meebrengt. Ook buiten het sociaal domein is Venlo behoudend omgegaan met de uitgaven en is hier strak op gestuurd. Financieel orde op zaken stellen is een van de belangrijkste ambities van het huidige stadsbestuur.

Naast het positieve resultaat uit de jaarrekening heeft de eenmalige uitkering van het rijk van € 21,7 miljoen een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van het gemeentelijke huishoudboekje. Deze eenmalige uitkering is toegevoegd aan de reserves. De verwachting is dat de weg naar boven wordt voortgezet en dat die wellicht op termijn ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Voorzichtigheid blijft echter geboden.