16 mei 2019

Venlo pakt grootschalige kamerbewoning aan

Het Venlose college van B&W heeft deze week besloten de grootschalige kamerbewoning en het veranderen van kantoorpanden in kleine studio’s aan te pakken met de invoering van zogenaamde ‘paraplubestemmingsplannen wonen’.

Venlo pakt grootschalige kamerbewoning aan

Met deze overkoepelende bestemmingsplannen is de gemeente in staat grootschalige kamerbewoning, met name in het stedelijk gebied, beter te reguleren. Ook kan Venlo nu uniform sturen op het al dan niet toevoegen van nieuwe ongewenste woningen.

“Dit is een belangrijke stap, waarmee we de overlast van grootschalige kamerbewoning verder willen verkleinen,” stelt wethouder Sjors Peeters (Wijken en Wonen). “En met dit instrument krijgen we meer regie op kwaliteit en kwantiteit van ons woningaanbod. Deze aanpassing is goed nieuws voor het leefklimaat in een aantal Venlose wijken.”

Voor de ‘huisjesmelkers’ in Venlo wordt het minder aantrekkelijk om panden op te kopen, omdat er nog maar 2 personen per woning rechtstreeks worden toegestaan. Kamerverhuur aan meer dan 2 personen kan voortaan alleen na een bestuurlijke afweging via een omgevingsvergunning. 

De invoering van deze parapluplannen gebeurt in stappen. Pandeigenaren moeten een redelijke termijn krijgen om op deze verandering te anticiperen. De eerste stap is nu gezet met het vaststellen van de voorontwerp paraplubestemmingsplannen wonen. Venlo wil hiermee voorkomen dat er planschade ontstaat die voor vergoeding in aanmerking komt.