07 mei 2019

Voorkom overlast door de eikenprocessierups

Elk jaar komen ze terug, de eikenprocessierupsen. De gemeente Venlo heeft begin april al een biologisch bestrijdingsmiddel in de eikenbomen gespoten om te voorkomen dat de rupsen voor overlast zorgen. 

Voorkom overlast door de eikenprocessierups

Bronvermelding foto: Paul Wensveen van de GGD IJsselland. 

Bestrijding processierups

Doordat het al vroeg warm was dit voorjaar is de eikenprocessierups, net als in 2018, extra vroeg. De gemeente houdt in het voorjaar de aanwezigheid van de rups in eikenbomen in de gaten. Naar aanleiding daarvan is Venlo begin april gestart met de bestrijding van de rupsen.

Dat doen we door een biologisch middel in de eikenbomen te spuiten. Als de larven uit hun eitjes komen eten ze van de bespoten bladeren en sterven. Volgens de leverancier is het biologische middel niet schadelijk voor mens, milieu en vogels. Het middel wordt onder hoge druk in de eikenbomen gespoten en meteen door de bladeren aangetrokken. Als er dan iets op de grond terecht komt, is het sterk verdund waardoor het niet schadelijk is voor mens en milieu.

Toch kan het voorkomen dat er nog een nest in een eikenboom zit. Als u zo’n nest ziet, kunt u een melding maken via de website of via het algemene telefoonnummer 14077. De gemeente zorgt ervoor dat de processierupsen bestreden worden in eikenbomen in de openbare ruimte. Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daar een deskundig bedrijf voor in.

Eikenprocessierups
Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel heel Nederland komen in de maanden mei, juni en juli de behaarde processierupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brand-haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Hoe kun je zien dat er eikenprocessierupsen in een eikenboom zitten?
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellings- huidjes, met brandharen en uitwerpselen. Grote groepen processierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.

Eikenprocessierups of spinselmot?
Regelmatig verwarren mensen de eikenprocessierups met de spinselmot. Spinselmotten zijn rupsen die verschillende soorten bomen en struiken kaalvreten. De processierups zit hoofdzakelijk op eikenbomen. Spinselmotten hebben geen brandharen en zijn niet hinderlijk voor mensen.

Klachten door brandharen
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half mei-juni) en bij verdere verspreiding van deze brandharen uit lege nesten (juli-september). Er hoeft geen rechtstreeks contact met de rups te zijn om klachten te krijgen. De brandharen kunnen door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in de kleding terecht komen.

De brandharen, ± 700.000 per rups, dringen met hun weerhaakjes bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking van de huid. De ogen kunnen rood en dik worden en/of ontstoken raken. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid: een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid. Daarnaast kunnen zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise. Niet alleen mensen hebben last van de processierups, ook huisdieren kunnen klachten hebben.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.

Disclaimer
Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM, diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.