01 mei 2019

Nieuwe aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart gaat veranderen. Met ingang van 1 juli 2019 moeten aanvragers zich rechtstreeks melden bij de artsen van Treve Advies voor een medische keuring. Men betaalt daar medische advieskosten van € 157,30.

Nieuwe aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Iedereen die nu al een gehandicaptenparkeerkaart heeft en gekeurd is voor onbepaalde tijd, hoeft geen nieuwe keuring te ondergaan. Voor nieuwe aanvragers is deze toets wel vereist. De financiële situatie van een inwoner mag daarbij geen belemmering zijn. Voor mensen met een minimaal inkomen zijn regelingen getroffen.

Landelijke lijn
In de landelijke regeling voor de gehandicaptenparkeerkaart staan algemene regels voor het uitgeven van de parkeerkaart. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart moet onafhankelijk medisch onderzoek plaatsvinden naar de beperkingen van de aanvrager. Als deze keuring succesvol doorlopen is, krijgt iemand een gehandicaptenparkeerkaart die binnen de hele Europese Unie geldig is.

Venlo
De gemeente Venlo laat het medisch onderzoek doen door de artsen van Treve Advies. Bij een positief advies wordt door de gemeente Venlo een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt voor maximaal 5 jaar. Het medisch onderzoek is alleen nodig bij de eerste keuring. Bij een mogelijke verlenging hoeft er geen tweede keuring plaats te vinden.

Met ingang van 1 juli 2019 meldt de aanvrager zich direct bij Treve Advies. Na betaling van de factuur wordt de persoon opgeroepen voor het medisch onderzoek. Binnen de wettelijke termijn van 8 weken wordt het onderzoek afgerond. Bij een positief advies kan de aanvrager de gehandicaptenparkeerkaart ophalen in het Stadskantoor van Venlo.

Geen financiële belemmering
Bij de medische advieskosten gaat het om een bedrag van € 157,30. De financiële situatie van een inwoner mag niet meespelen in de beslissing om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. In de komende maanden worden inwoners geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de minimaregelingen die er zijn en waar financieel kwetsbare inwoners een beroep op kunnen doen. Op die manier garanderen we dat iedereen mee kan doen in gemeente Venlo.