30 april 2019

Doorontwikkeling Kazerne Kwartier

In oktober 2018 is afscheid genomen van het initiatief voor een Leisuredome op het Kazerne Kwartier. Vanaf dat moment werken wij aan een nieuwe visie voor de doorontwikkeling van het Kazerne Kwartier.

Doorontwikkeling Kazerne Kwartier

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het vervolgproces om een goede stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van het Kazerne Kwartier. Een eerste uitgangspunt is een aangepast programma dat zich in belangrijke mate richt op wonen, al dan niet in combinatie met werken. Woningtypes en woonvormen zijn nog niet bekend. Er zal wel ruimte blijven voor andere programma’s zoals onderwijs, kleinschalige leisure en horeca.

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie. Een visie met voldoende flexibiliteit, zodat veranderingen of wensen in de toekomst inpasbaar kunnen worden gemaakt.

De conceptvisie wordt vóór de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarna zal het gesprek over de conceptvisie worden gevoerd met de huidige gebruikers van het Kazerne Kwartier en overige belanghebbenden. Parallel aan de stedenbouwkundige visie wordt er een uitvoeringsplan opgesteld. Op deze manier kunnen de eerste concrete stappen gezet worden voor een gefaseerde ontwikkeling van het Kazernekwartier. Dit moet in november leiden tot een definitief plan. Belanghebbenden zijn op de hoogte gebracht van de vervolg ontwikkelingen en worden betrokken bij het gehele proces.