26 april 2019

Lintjesregen 2019

Dit jaar heeft burgemeester Antoin Scholten 20 gedecoreerden verrast tijdens de traditionele lintjesregen. Negentien inwoners van de gemeente Venlo mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen, onder wie één echtpaar. Eén inwoner is benoemd tot Ridder.

Lintjesregen 2019

Foto: Burgemeester Antoin Scholten met de heer Stevens uit Venlo

RIDDER: de heer C.J.W. (Coenraad) van der Vlerk (71) uit Venlo
De heer Van der Vlerk bekleedt sinds 1966 diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Venlo. Zo was hij van 1966 tot 2005 lid en voorzitter van de redactie van het kerkblad van de Nederlandse Hervormde Gemeente Venlo. Tevens was hij van 1983 tot 2005 voorzitter van het College van Kerkvoogden en verantwoordelijk voor het financieel beheer.
Sinds 2004 is de heer Van der Vlerk penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Venlo. Ook is hij vrijwilliger bij en voorzitter van (2004-2016) het Regionaal College voor Behandelingen Beheerszaken (RCBB) in Brabant en Limburg (150 kerkgemeenschappen). Van 2010 tot 2016 was hij tevens lid en voorzitter van het Landelijk Platform van RCBB’s van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij maakte zich sterk voor de intensieve samenwerking met de RCBB Zeeland. Sinds 2017 is hij beoordelaar van lokale jaarrekeningen. Sinds 2011 is de heer Van der Vlerk beheerder bij de Protestantse Gemeente Venlo. Hij is verantwoordelijk voor onderhoud en verhuur van alle gebouwen.
Daarnaast was de heer Van der Vlerk van 1970 tot 1990 penningmeester van de School met de Bijbel in Venlo. Ook was hij van 2011 tot 2016 penningmeester van het Kamerkoor Cantate. De heer van der Vlerk regelde tevens de concertreizen, verzorgde de ledenadministratie en de kaartverkoop van concerten en wierf nieuwe leden.
Vanaf 2006 is hij penningmeester van Stichting Tegenwind. Deze organisatie zet zich in voor stimulering van de orgelmuziek in Venlo. Vanaf 2011 is hij penningmeester van Gemengde Zangvereniging ‘Vivente’ in Venlo.

LID: de heer J.H.M. (Jan) Willems (81) uit Tegelen
De heer Willems is sinds 1997 bestuurslid van het Limburgs Schutterij Museum te Steyl. Daarnaast verricht hij diverse taken in het museum zoals kluswerkzaamheden, het restaureren van kostuums en het beheer van de geweren. Hij draait ook kassadiensten, verzorgt rondleidingen en maakt de zaal gereed voor activiteiten.
Vanaf 2000 is de heer Willems vrijwilliger bij Zangvereniging Vriendenkring Steyl. Als lid van de technische commissie draagt hij bij aan het opbouwen en afbreken van het podium en het inrichten en opruimen van de zalen waar het koor optreedt. Ook zet hij zich in voor de jaarlijkse loterij en voor sponsoracties, draait hij bar- en kassadiensten bij evenementen en zet hij de stoelen klaar voor de wekelijkse repetitie.

LID: de heer P.G.M. (Pierre) Ververgaard (72) uit Tegelen
De heer Ververgaard is al sinds 1996 actief in het bestuur van beugelclub 'de Kuiters' uit Tegelen. Van 1996-2007 en 2012-2016 was hij voorzitter van deze club. Hij was onder meer betrokken bij de bouw van een nieuwe beugelbaan. Hij geeft een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van de beugelsport voor Tegelen. Tegenwoordig doet hij onderhoudswerkzaamheden, draait hij bardiensten en zit hij in de toernooicommissie. Bovendien is hij keurmeester van wedstrijdbanen voor de Nederlandse Beugel Bond.

LID: de heer W.L.C. (Wim) Tosserams (72) uit Belfeld
De heer Tosserams is sinds 2007 vrijwilliger bij het Fonds Gehandicaptensport. Hij is de collectecoördinator in Belfeld en daarnaast werft hij vrijwilligers. Ook is hij al bijna veertig jaar vrijwilliger en bestuurslid (1985-2010) van tennisclub De Snelle Sprong te Tegelen. Hij is sinds 1998 voorzitter van het G-tennis. Op zijn initiatief is de sportaccommodatie rolstoeltoegankelijk gemaakt en zijn aanpassingen gedaan aan het toilet en het overige sanitair. Daarnaast was hij wedstrijdleider en voorzitter van de jeugdcommissie.
Tussen 1962 en 1968 was de heer Tosserams penningmeester van de Korfbalclub TOP in Belfeld. In de periode 1983–1995 was hij bestuurslid en penningmeester van turnvereniging Vlug en Lenig te Belfeld, en tussen 1993 en 1997 raadslid van de voormalige gemeente Belfeld.

LID: mevrouw M.J.W. (Miriam) Sijbers-Willemsen (58) uit Tegelen
Mevrouw Sijbers is sinds 1992 mantelzorger voor diverse personen in haar omgeving. Zij doet voor hen de boodschappen, koopt kleding en schoeisel en verzorgt de warme maaltijd. Sinds 2005 is zij vrijwilliger bij camping de Waterval in Neer. Zij is medeorganisator van diverse activiteiten en medebeheerder van de spaarkas. Sinds 2014 is zij vrijwilliger bij zorgboerderij Wienes te Hegelsom. Mevrouw Sijbers is lid van de commissie die het kleinschalige wooninitiatief 'Het Wienes Huis' mogelijk maakt. Tussen 2015 en 2017 was zij actief voor de kindernevendienst in de Sint Josephkerk te Tegelen.

LID: de heer P.L.C.M. (Paul) Stevens (66) uit Venlo
De heer Stevens is vanaf 1979 archiefbeheerder van volleybalvereniging Tupos te Baarlo. Daarnaast was hij bestuurslid algemene zaken (1979-1987) en voorzitter (1987-1998). Van 1979 tot 1989 was hij lid van de toernooicommissie en technische commissie. Verder schreef hij ter ere van het 50-jarig jubileum in 2007 een jubileumboek.
De heer Stevens is sinds 1997 verbonden aan Kiwanis Club Peel & Maas. Respectievelijk als secretaris (1999-2004), voorzitter (2007-2009) en luitenant-gouverneur divisie Zuid-Oost Nederland (2009–2010). Vanaf 2010 tot heden is hij voorzitter pr projecten.
Hij was tussen 1999 en 2000 lid van de commissie Personeel Oud Limburgs Schuttersfeest (een jaarlijks feest waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg present zijn).
Vanaf 2001 is de heer Stevens lid (sinds 2008 voorzitter) van de Oud Prinsen Club van Carnavalsvereniging 'De Kook' te Baarlo. Hij is ook vrijwilliger bij het zomerparkfeest waar hij sinds 2008 kassamedewerker is. Tussen 2012 en 2015 was hij voorzitter van het gebruikersoverleg van multifunctioneel centrum 'de Engelbewaarder' te Baarlo, dat in 2015 werd opgeleverd. Vanaf 2013 is hij als secretaris verbonden aan stichting Kunst & Cultuur Peel en Maas, en ook als kassamedewerker aan het culturele evenement Lekker Venlo. Sinds 2018 is de heer Stevens parcoursbegeleider bij de Berden Voorjaarsloop te Venlo.

LID: de heer W.M.L. (Will) Sorée (73) uit Hout-Blerick
De heer Sorée was van 1973 tot 1985 vrijwilliger bij de Katholieke Verkenners, Scouting Nederland en de Scouting St. Paulus te Venlo. Sinds 1992 was hij vrijwilliger bij volleybalclub De Kreukelaers te Venlo, die sinds de opheffing in 1998 is doorgegaan als De Vriendenclub. Hij bouwde en onderhield de website en zorgde voor foto's, verslagen en filmpjes van de activiteiten.
Sinds 2003 bouwde en beheert hij de website rijkshbs-venlo.nl, voor oud-leerlingen en leerkrachten van de Rijks-hbs te Venlo. De heer Sorée verzamelde informatie en fotomateriaal van de geschiedenis van het gebouw en de schooljaren 1955-1965. Daarnaast organiseerde hij reünies van zijn examenjaar en in 2008 organiseerde hij een reünie voor alle voormalige scholieren van de Rijks-hbs.
Het succes van de website van de Rijks-hbs resulteerde in een nieuwe website over de Roermondsestraat in Venlo, met informatie, foto's en herinneringen over de straat, de gebouwen en (voormalige) inwoners. Door de enthousiaste reacties werd de site uitgebreid met informatie over de gehele wijk en digitale albums over cultuurhistorische onderwerpen en verenigingen. Daarnaast heeft de site aangezet tot reünies waarbij mensen uit alle windstreken worden bereikt. Betrokkene wordt gezien als vraagbaak over het vroegere Venlo. Vanaf 2014 beheert hij de openbare Facebookpagina 'Venlo wie ut vruuger waas' met ruim 6.800 leden. Hij plaatst dagelijks vele foto's en berichten en beantwoordt vragen van bezoekers.

LID: de heer R.F.G. (Rob) Routs (74) uit Blerick
De heer Routs is al ruim 52 jaar vrijwillig actief bij Hockeyclub Blerick. Hij fungeert als ledenadministrateur en houdt de verenigingsstatistieken bij. Verder was hij bestuurslid tussen 1972 en 1980 en penningmeester tussen 1980 en 1991. Verder was en is hij lid en trekker van diverse commissies en wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, trainer en coach.

LID: de heer F.P.M. (Frans) Peeters (73) uit Blerick
De heer Peeters is sinds 1978 verbonden aan volleybalvereniging Civitas. Hij was 15 jaar vrijwilliger, penningmeester en medeorganisator van het heren 5 toernooi. Sinds 2013 is hij penningmeester van het beachvolleybaltoernooi. Tussen 1994 en 2004 was hij trainer/coach, teller en scheidsrechter.
Vanaf 1986 is de heer Peeters actief voor Muziekvereniging de Nachravers, als bestuurslid en penningmeester. Hij was actief bij het organiseren van evenementen bij het 15-, 20-, en 25-jarig bestaan. Sinds 1992 is hij lid van showorkest Harmonie Fortissimo, als tweede penningmeester en secretaris (2004-heden). Vanaf 2011 is hij lid van de decorcommissie voor het jaarlijkse grote sinterklaasconcert in de Maaspoort. In 2017 is hij benoemd tot lid van verdiensten, in 2018 werd hij erelid.

LID: de heer H.G. (Ger) Peeters (81) uit Velden
De heer Peeters is al ruim vijftig jaar verbonden aan de Koninklijke Fanfare Velden. Tussen 1968 en 1994 als tambour-maître, assistent-dirigent en instructeur opleidingen. Vandaag de dag is hij nog altijd betrokken als adviseur en maakt hij deel uit van de commissie die mede het beleid voor de toekomst van de vereniging bepaalt.
Van 2001 tot 2013 was hij bestuurslid van de afdeling Velden van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Naast zijn bestuurlijke taken zet hij zich in tijdens ontmoetings- en educatieactiviteiten. Verder onderhoudt hij sinds 2011 de contacten met de diverse onderafdelingen van de bond. Ook verricht hij bezoekwerk namens de bond en brengt hij poststukken rond bij leden zonder e-mail.
Sinds 2010 is hij tevens bestuurslid (vanuit de KBO) van Dorpsraad Velden. Mede door zijn inzet heeft de Dorpsraad al meerdere doelstellingen bereikt op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, die specifiek van belang zijn voor oudere inwoners.

LID: de heer R.L.J.J. (Renier) Linders (61) uit Venlo
De heer Linders is vanaf 1983 lid en vicevoorzitter van de pers & propagandacommissie en vrijwilliger bij Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Daarnaast was hij stadsprins en fungeert hij onder andere als fotograaf. Tevens heeft hij een bijdrage geleverd aan de verjonging van de vereniging en de opleiding van nieuwe leden.
Sinds 1989 is hij oprichter en voorzitter van de Vereniging Klaasstraatbelangen. Deze zet zich in voor de Venlose winkelstraat. Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Fanfare (van 2006 tot 2014 penningmeester) met als doel het verlenen van (im)materiële steun aan de muziekbeoefening. Verder treedt hij op als fotograaf, is hij lid van de reiscommissie en organiseert hij concertreizen.
De heer Linders is vanaf 1997 lid van de Ringfoto Nederland BV te Venlo Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies en adviseert hij over marketing, productbeleid en ledenzaken.
Sinds 2012 is de heer Linders bestuurslid van stichting Ondernemers Binnenstad, thans Ondernemingsvereniging Venlostad.com.

LID: de heer L.C.P. (Lau) Kuijpers (59) uit Hout-Blerick
De heer Kuijpers is vanaf 1998 penningmeester van kookclub Cuisine Cultivee Populaire De Limbourg (CCPL) te Venlo. Hij heeft de nieuwbouw van de kookclub mede gerealiseerd en voert alle voorkomende technische- en controlewerkzaamheden uit. Sinds 2002 is hij beheerder technische zaken en verricht hij diverse kluswerkzaamheden.
Daarnaast is de heer Kuijpers vanaf 2013 ondersteunend lid van politieke partij Venlokaal, thans EENlokaal. Bij stichting Behoud Monumenten te Steyl is hij sinds 2013 vrijwilliger. Hij is archivaris van de stoommachine en begeleidt diverse projecten. Verder demonstreert en geeft hij uitleg over de stoommachine tijdens excursies en bezichtigingen.

LID: mevrouw M.L.J. (Mariet) Koch-Killaars (73) uit Tegelen
Mevrouw Koch–Killaars is vanaf 1990 vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl en Belfeld. Zij maakt zich sterk voor ouderen en gehandicapten; zij begeleidt hen naar ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut. Verder helpt ze met het boodschappen doen en de administratie. Vanaf 1993 is zij ook vrijwilliger bij de Zorggroep, sector Somatiek. Voorheen in verzorgingshuis de Erkenkamp waar zij iedere donderdagmiddag de bewoners een gezellige middag bezorgde, tegenwoordig in De Nieuwe Munt. Daarnaast is zij altijd inzetbaar als er bijzondere gelegenheden zijn of als collega-vrijwilligers extra hulp nodig hebben.

LID: de heer L.B.W.G. (Leo) Hafmans (66) uit Blerick
De heer Hafmans was in 1970 medeoprichter van handbalvereniging HVB te Blerick. In 1977 en tussen 1985 en 1989 was hij penningmeester. Van 2000 tot 2002 was hij initiator en lid van stichting Topsport. Deze had als doel sponsorinkomsten te werven om het damesteam dat in de Nederlandse top meedraaide te kunnen financieren. Voorts was hij nog bestuurslid en voorzitter van de financiële commissie.
De heer Hafmans is sinds 1995 verbonden aan stichting De Staay te Blerick. Tussen 1995 en 2010 als bestuurslid financiële zaken, van 2010 tot 2016 als bestuurslid personeelszaken en vanaf 2017 als voorzitter. Deze stichting beheert Cultureel Centrum "t Raodhoes', voorheen gemeenschapshuis 'De Staay' geheten. Hij was betrokken bij de nieuwbouw in 2009.
Vanaf 2006 is de heer Hafmans bestuurslid van Stichting Wahyu. Deze verleent hulp aan kinderen in Noord-Bali (Indonesië). Daarnaast stimuleert de stichting jongeren een beroepsopleiding te volgen om zo hun zelfstandigheid te bevorderen.
Tussen 2014 en 2017 was hij bestuurslid externe contacten van stichting Open Bejaardenwerk te Venlo, en tussen 2015 en 2016 penningmeester van het Seniorenplatform gemeente Venlo. Vanaf 2005 is hij bestuurslid van stichting thuiszorg 'de Helpende hand', regio Noord- en Midden Limburg, waar hij cliënten van financieel advies voorziet.

LID: de heer J.J.M. (Jac) Ewals (72) uit Tegelen
De heer Ewals is vanaf 1996 vrijwilliger en bestuurslid van stichting Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep te Tegelen. Hij is voorzitter van de redactiecommissie en beheerder van de website. Daarnaast verzorgt hij de public relations, bewerkt hij oude films en is hij de drijvende kracht achter het programma 'De TZBO komt naar u toe'. Daarbij verzorgt hij presentaties over het Tegelen van vroeger en nu in ontmoetingszalen en woonzorgcomplexen. Tussen 2010 en 2014 was hij bestuurslid van de KBO 'H. Hart' te Tegelen. Vanaf 2013 is hij secretaris en penningmeester van stichting Hoeskamer 't Peske te Tegelen.

LID: de heer G.J.M. (Gerard) Engels (72) uit Tegelen
De heer Engels is vanaf 1996 secretaris van de Garde Tegeliers te Tegelen. Deze organisatie heeft als doel het culturele erfgoed van Tegelen en omstreken te bewaken en veilig te stellen.
Sinds 1997 is hij secretaris en actief lid van Loterijvereniging de Toekomst te Tegelen. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van de stichting 'Jao det is Tegels', die jaarlijks een carnavalsmiddag organiseert.
Sinds 2000 is de heer Engels secretaris van Vrienden van Harmonie Sempre Avanti te Tegelen. En vanaf 2002 secretaris van het Limburgs Schutterij Museum te Steyl. Het museum werd in 2008 getroffen door een brand. Hij deed gedurende deze periode restauratiewerk en heeft zich ingezet om een (nieuwe) geschikte locatie te vinden. Nadien heeft hij zich ingezet voor de bouw en kon het museum in 2016 worden heropend.

LID: de heer J.P.H.G. (Jean-Paul) Damen (53) uit Belfeld
De heer Damen was van 1986 tot 2015 lid van werkgroep Uneto-VNI, afdeling Limburg-Noord. Dit is ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Daarnaast was hij bestuurslid (2006-2011) en voorzitter (2011-2015) van de vakgroep Technische Automatisering.
Van 1988 tot 1991 was hij bestuurslid van voetbalvereniging Belfeldia. Daarnaast was hij voorzitter van de accommodatie- en beheercommissie.
Tussen 1996 en 2005 was de heer Damen penningmeester van hengelsportvereniging 'de Stuwkanters' te Belfeld. Ook was hij organisator van het 50-jarig jubileum en zette hij zich in voor de jeugdafdeling. Sinds 2001 is hij voorzitter van stichting Kinder Ontspanningsweken (KOW) te Belfeld. Deze organiseert activiteiten voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Hij leidt de vergaderingen is actief aanwezig bij alle activiteiten en voorbereidingen. Tevens is hij nauw betrokken bij het samenwerkingsproject van diverse verenigingen 'SAMEN'.

LID: de heer P.J.M. (Jan) Arts (69) uit Velden
De heer Arts is sinds 1992 secretaris van vogelvereniging Avifauna in Velden. Hij onderhoudt de contacten en verzorgt tevens de activiteiten rondom de vogelshows. Vanaf 1993 is hij lid van de commissie drumbandzaken, de commissie oud papier en de muziekcommissie van muziekvereniging Fanfare Velden. Verder is hij sinds 2012 bestuurslid van jeu-de-boulesclub 'de Kromme Herk' in Venlo. Ook is hij sinds 2016 vrijwilliger bij begraafplaats Molendijk te Venlo. Van 2005 tot 2015 was de heer Arts initiator en uitvoerder van het project Declamatie in Dialect, in samenwerking met de Veldense basisscholen en dialectvereniging Veldeke Kring Venlo. Verder was hij van 2011 tot 2015 initiatiefnemer en uitvoerder van het project Veldens Woordenboek, ook in samenwerking met Veldeke Kring Venlo.

LID: mevrouw E.M.W.P. (Els) Arts-Hendrickx (64) uit Velden
Mevrouw Arts-Hendrickx is sinds 1973 collectant en coördinator voor de collecte van diverse goede doelen. Tevens was zij in 2014 initiatiefnemer van de Goede Doelen Week in Velden en is ze tot op heden voorzitter. Daarnaast is mevrouw sinds 2014 bestuurslid van vrouwenvereniging 'Een Vrije Avond' in Velden en is ze sinds 2012 vrijwilliger bij jeu-de-boulesclub 'de Kromme Herk' in Venlo. Van 1990 tot 1999 was mevrouw Arts-Hendrickx bestuurslid van de Koninklijke Fanfare in Velden.

LID: de heer F.P.M. (Frans) Aerts (58) uit Venlo
De heer Aerts is sinds 1980 changeur en assistent hoofd bühnemeester van stichting Venlose Revue. Hij is zeer betrokken bij het decorontwerp.
Vanaf 1983 is hij lid van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Hier was hij inspeciënt van de stadsprins Venlo, chef du protocol, en lid van de joeks- en organisatiecommissie. Hij is benoemd tot Commandeur in de Orde van de Zwalm (de hoogste onderscheiding die Jocus kent). Tegenwoordig adviseert hij de vereniging achter de schermen.
Van 1986 tot 2004 was de heer Aerts coördinator en hoofdpiet bij het Sinterklaasfeest, georganiseerd door comité Kinderfeesten Venlo. Daarnaast hielp hij bij de overige optochten die dit comité organiseerde, zoals de Sint Maarten- en de Palmpasenoptocht. Tussen 1998 en 2007 was hij tambour-maître van de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo.
Sinds 2006 is de heer Aerts coördinator veiligheid binnenstad van Stichting Venloop. In deze functie stuurt hij een groot aantal suppoosten aan.