12 april 2019

College stemt in met herontwikkelingsplan Nieuw Manresa

Het college heeft in haar vergadering van 9 april ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Manresa. Het bestemmingsplan maakt woningbouw op de Manresa-locatie mogelijk.

College stemt in met herontwikkelingsplan Nieuw Manresa

Met dit besluit start dan ook de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting is het bestemmingsplan in september 2019 definitief en kan er gestart worden met het ontwikkelen van het gebied Manresa. De totale ontwikkeling zal ongeveer 2 jaar duren.

De locatie is de plek van het voormalige klooster, ‘Huize Manresa’, omsloten door de Casinoweg, Loyolastraat, Sint Ignatiusstraat en de Petrus Canisiusstraat. Het plan van de ontwikkelaars Venterra BV en Hauzer voor dit gebied zijn 40 appartementen in de huursector (in samenwerking met Wonen Limburg), 8 twee-onder-een-kap-woningen, 16 levensloopbestendige patiobungalows en 5 vrije sector kavels.

Het plan wordt gerealiseerd met respect voor het Manresa-bos. Zo zal zeker meer dan de helft van het plangebied een groene bestemming behouden. Het verlies aan bos wordt gecompenseerd door de realisatie van nieuwe natuur, door onder andere de aanplant van bomen, nabij de Postweg om zo de Groote Heide en de Jammerdaalse Heide met elkaar te kunnen verbinden in de toekomst.

Wethouder Sjors Peeters (Leefbaarheid, Wonen en Wijken) is blij met het plan van de ontwikkelaar. “Als dit straks klaar is, maakt Manresa weer onderdeel uit van de wijk en is het gebied voor iedereen toegankelijk. Het woningbouwplan geeft hiermee een positieve impuls aan de leefbaarheid in de wijk.” 

Op 6 mei van 19.00 tot 21.00 uur is er voor geïnteresseerden een informatiemarkt in het Jeugdhuis Maagdenberg aan de Maagdenbergweg 27. Aan de hand van informatiepanelen kan informatie worden ingewonnen over het ontwerp-bestemmingsplan maar ook over de woningen. Het is een vrije inloop avond.