11 april 2019

Extra parkeerplaatsen Arsenaal

Als het aan het Venlose college van B&W ligt komen er in 2020 al meer parkeerplekken op de locatie Arsenaal door de keuze voor een tijdelijke parkeergarage. Daarmee wordt voor een belangrijk deel tegemoet gekomen aan de behoeften van bewoners en ondernemers.

Extra parkeerplaatsen Arsenaal

Tegelijk houdt de gemeente toekomstige ontwikkelmogelijkheden voor deze plek open. Vanaf deze maand wordt ook al gestart met extra maatregelen om de parkeerdruk beter over de stad te spreiden.

Wethouder Marij Pollux: “Dit college staat voor duurzame oplossingen. Dat betekent keuzes maken die echt toekomstbestendig zijn. Zeker voor een belangrijke locatie als deze, pal in de binnenstad. Om goed in te kunnen spelen op de vele ontwikkelingen die nog moeten plaatsvinden in het gebied, maar ook op bijvoorbeeld de trends in het toekomstig autogebruik, kiezen we nu heel bewust voor een degelijke, tijdelijke oplossing voor de duur van vijf tot tien jaar.”

Parkeren
Voor de parkeeroplossing is naar het parkeren in het hele centrum gekeken. Wethouder Sjors Peeters (Verkeer & Parkeren): “Ondanks dat Venlo voldoende parkeerplaatsen heeft, zien we dat in de weekenden veel bezoekers in de file staan om met name in de Nolenspleingarage te parkeren. In de Roermondsepoort-, Maaswaard- en Maasboulevardgarage zijn dan echter nog 500 tot 700 plekken vrij. Met een combinatie van beter doorverwijzen van verkeer met verkeersregelaars en Led displays denken we dat grotendeels te kunnen oplossen.”

Rond Pasen start de gemeente al met een proefperiode van zes maanden. Ook andere partijen zoals binnenstadondernemers, Venlo Partners en Q-park, zoeken samen naar extra maatregelen om bezoekers te verleiden meer gebruik te maken van de garages in Centrum-Zuid. Denk daarbij aan een boodschappenservice en shuttleverbinding tussen deze garages en de ‘Duitse hoek’.

Naast de noord- en de zuidzijde pakt de gemeente nu ook het parkeren aan de oostkant van de binnenstad aan. Door de keuze voor een tijdelijke parkeergarage op de locatie Arsenaal kan het aantal parkeerplaatsen daar al eind 2020 zijn uitgebreid. Dan kunnen daarna ook de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Deken van Oppensingel weg, zoals de gemeente beloofd heeft aan omwonenden.

Gebiedsontwikkeling Binnenstad-Oost
De gemeente bekijkt de herontwikkeling van de locatie Arsenaal nadrukkelijk in het licht van de hele gebiedsontwikkeling aan de oostkant van het centrum. Daar staan de komende jaren diverse ontwikkelingen op stapel op het gebied van cultuur en onderwijs. Zo start de Universiteit van Maastricht komend schooljaar in het voormalige Raad van Arbeid gebouw, tegenover de locatie Arsenaal. Na de verhuizing van de universiteit krijgt ook het oude museumpand aan het Julianapark een nieuwe invulling.

Zodra de verbouwing van het voormalige postkantoor gereed is, neemt Museum van Bommel van Dam daar zijn intrek. Ook de openbare ruimte bij de Keulsepoort wordt heringericht. Al met al veel ontwikkelingen die het gebied meer levendigheid en nieuw elan gaan geven. Wanneer dit gebeurt ontstaan er ook voor de locatie Arsenaal nieuwe ontwikkelkansen die niemand nu nog kan voorzien.

De gemeenteraad van Venlo neemt rond de zomer het uiteindelijke besluit. Voor die tijd worden ook bewoners en ondernemers in het gebied betrokken bij de plannen.