08 april 2019

Eén team voor Veiligheid en Wijkgericht werken

Binnen de gemeente Venlo is een nieuw team Veiligheid en Wijkgericht Werken ingericht. Alle taken op het gebied van veiligheid, handhaving en vergunningverlening zijn hierin bij elkaar gebracht. Doel is om het integraal en slagvaardig werken maximaal te bevorderen, en zo het veiligheidsgevoel in wijken en buurten te versterken.

Eén team voor Veiligheid en Wijkgericht werken

Het team telt 42 fulltime plaatsen en wordt bemenst door collega's die tot nu toe bij verschillende teams waren ondergebracht.

"Deze beweging zat al langer in de pijplijn," legt wethouder Wijkgericht werken Sjors Peeters uit. "Het coalitieakkoord bevat voornemens om krachtiger te gaan sturen op veiligheid en handhaving, en ook handhavers meer zichtbaar te laten zijn op straat. Daarnaast hebben we in de buurtcafés gemerkt dat het veiligheidsgevoel echt een topprioriteit is bij onze inwoners. Met deze aanpassing van de organisatie komt de gemeente tegemoet aan die wens."

Het team Veiligheid en Wijkgericht werken is breed samengesteld. Er zijn beleidsmakers actief op de 'zware' thema's veiligheid, criminaliteit, ondermijning en radicalisering. Ook de stadsdeelmanagers, straatcoaches en de jeugdregisseur werken onder één paraplu. Hetzelfde geldt voor de evenementenmanager en vergunningverleners voor bijvoorbeeld de horeca. Daarnaast zijn alle handhavers (BOA's, cameratoezicht en inspecteurs) bij elkaar gebracht. Zodoende kan direct en gericht worden opgetreden bij illegaal parkeren, kamerverhuur, brandveiligheid en klachten over overlast.

Burgemeester Scholten is blij met de bundeling van menskracht en expertise. "Hiermee doen we recht aan een wens die breed leeft. Een gemeente moet snel kunnen optreden en effectief ingrijpen vereist gecoördineerde inzet. Veiligheidsvraagstukken worden steeds ingewikkelder; ons antwoord is dat we dus de organisatie moeten versimpelen."