04 april 2019

Heroriëntatie MFA op de Berg noodzakelijk

De gemeente heeft recent, in afstemming met onder andere onderwijsstichting Fortior, besloten om het project MFA op de Berg in Venlo-Oost niet voort te zetten in de huidige vorm. 

Heroriëntatie MFA op de Berg noodzakelijk

Belangrijkste reden is dat de prognose van het aantal leerlingen voor basisschool Taal & Lent naar beneden is bijgesteld. Ook kinderopvangorganisatie Spring heeft aangegeven geen toekomst te zien op deze locatie. De vooruitzichten voor het aantal peuters is lager dan verwacht. Betrokken partijen hebben daarom besloten tot een noodzakelijke heroriëntatie.    

“Met het wegvallen van de twee beoogde MFA-gebruikers, Fortior en Spring, zijn de belangrijkste pijlers voor een gezonde exploitatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) tussen de Ericaweg en de Leutherweg verdwenen,” stelt wethouder Alexander Vervoort (Gemeenschapsaccommodaties & Huizen van de Wijk). “Onverlet doorzetten van de huidige plannen brengt grote financiële risico’s met zich mee. Investeringen in het huidige project zijn daarom onverantwoord.” 

In de nieuwe MFA  zouden Basisschool Taal & Lent, bewegingsonderwijs, sportclubs, een kinderopvang en een gemeenschapshuis met “Huis van de Wijk” - functie onderdak krijgen. Hoe het nu verder moet met deze voorzieningen is op dit moment nog niet duidelijk. Voorlopig blijven school en stichting Leutherberg gebruik maken van hun gebouwen. De Basisschool Taal & Lent zal voorlopig in het huidige schoolgebouw blijven. Ook de Stichting Leutherberg zal zolang gebruik blijven maken van het gebouw, tenzij er natuurlijk eerder een oplossing wordt gevonden voor de huisvesting van de activiteiten die hier nu plaatsvinden. De betrokken partijen zullen zich in deze periode beraden over de mogelijkheden. 

Uitgangspunt blijft een goede samenwerking tussen alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in dit deel van Venlo-Oost.