29 maart 2019

Strijd tegen luxeverzuim en spijbelen

In het schooljaar 2017-2018 kreeg Leerplicht Venlo in totaal 411 verzuimmeldingen van scholen; een stijging van zo'n 10 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De toename is onder andere veroorzaakt door meldingen van vermoedelijk luxeverzuim. Leerplicht controleert hier actief op.

Strijd tegen luxeverzuim en spijbelen

Jaarverslag Leerplicht & RMC 2017-2018

De dag na de zomervakantie van 2017 kwamen 28 meldingen binnen; na controle leverde dit 9 processen-verbaal op. Een vergelijkbaar beeld zien we de laatste dagen voor de zomervakantie 2018: 23 absenties, 4 ongeoorloofd. Over het hele schooljaar werd 82 keer een vermoeden van luxeverzuim gesignaleerd, wat 12 processen-verbaal opleverde. Het verzuim daalt weliswaar rond de vakanties maar verdient tijdens het schooljaar ook aandacht.

Vorig schooljaar 2017-2018 gingen in Venlo ruim 16.000 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 23 jaar naar school. Ruwweg de helft naar het primair onderwijs; de andere helft is verdeeld over voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Opvallend is de aandacht voor de strijd tegen spijbelen. Het aantal verzuimmeldingen van ROC's over 18-plussers stijgt al vier jaar, tot 380 nu.

Extra aandacht wordt gegeven aan voortijdig schoolverlaters. Vorig schooljaar werden er 547 benaderd. Landelijk daalt het aantal VSV-ers al jaren maar het percentage begint nu weer te stijgen. Helder is inmiddels dat er vaak veel meer speelt dan schoolproblemen alleen.

RMC Venlo werkt ook voor de gemeenten Beesel en Peel en Maas. Het Jaarverslag Leerplicht & RMC is verschenen in de vorm van een magazine (16 pagina's). U kunt het pdf-bestand hier downloaden.