12 maart 2019

Gemeentearchief maakt film over Tweede Wereldoorlog

Op 1 maart 2020 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Venlo bevrijd werd. Vanwege dat bijzondere moment werkt het Gemeentearchief van Venlo aan een film met verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Gemeentearchief maakt film over Tweede Wereldoorlog

Enkele Venlonaren vertellen hun verhaal en nemen ons mee naar de tijd van de bezetting, het moment van de Duitse inval op 10 mei 1940, de bombardementen op de stad in 1944, de evacuatie en uiteindelijk de bevrijding. De tijdgetuigen zijn nu in de leeftijd tussen 83 en 90 jaar. We krijgen dus een inkijk in deze ingrijpende periode door hun kinderogen.

Educatieve doeleinden
Met de productie wordt een waardevol tijdsdocument samengesteld. De film helpt bij het doorvertellen van wat er in Venlo tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde en hoe kinderen die tijd emotioneel beleefden. Het is niet alleen een document voor de huidige generatie, maar juist ook voor de toekomstige generaties. Een waarschuwing van wat oorlog betekent. Daarom wil het archief de film inzetten voor educatieve doeleinden, met name voor het basis- en voortgezet onderwijs. De film laat momenten zien die in het geheugen gegrift staan van de geïnterviewden. Momenten van angst, verwoesting, vlucht en verlies. 

Gemeentearchief als filmproducent
Vijf jaar geleden is gestart met de eerste interviews en filmopnamen. Vrijwilligers van het archief verwerken op dit moment het ruwe materiaal dat is verzameld tot een complete film. Daarnaast maakt het Gemeentearchief gebruik van origineel beeldmateriaal uit de oorlogstijd. De productie is nagenoeg volledig in handen van vrijwilligers van het Gemeentearchief. 

Vertoning van de film
De film wordt vertoond in het kader van Venlo 75 jaar bevrijd. Op 1 maart 2020 herdenkt de stad dit moment. In de aanloop tot die herdenking maken we nog bekend waar en wanneer de film te zien is.