28 januari 2019

Ruim 26.000 inschrijvingen RNI in Venlo; drukte in het stadskantoor

De gemeente Venlo is één van de negentien gemeenten in Nederland die een Burgerservicenummer (BSN) mogen uitreiken aan mensen die niet in Nederland wonen. Dit doen we aan het loket RNI, oftewel Registratie Niet Ingezetenen.

Ruim 26.000 inschrijvingen RNI in Venlo; drukte in het stadskantoor

Venlo voert de RNI-taken uit sinds 2014. Zeker in de laatste jaren is het aantal mensen dat zich in Venlo laat registeren enorm gegroeid. In 2018 zijn er 26.156 inschrijvingen verricht. Niet al deze mensen wonen tijdelijk in Venlo, ze komen uit heel Nederland hiernaartoe om zich in te schrijven. Daarmee is Venlo de op één na grootste RNI-gemeente. Alleen Breda schrijft meer mensen in.

Wat is RNI?
De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, daarnaast kunnen mensen die korter dan vier maanden in Nederland wonen zich inschrijven in de RNI. Veel mensen die zich in Venlo laten inschrijven in de RNI zijn seizoenarbeiders. Ze blijven korte tijd in Nederland om te werken. Door de inschrijving in de RNI krijgt de persoon een Burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heb je bijvoorbeeld nodig om in Nederland te mogen werken of om een bankrekening te kunnen openen.

Veel inschrijvingen
Venlo is verantwoordelijk voor zo’n 14% van alle RNI-inschrijvingen in Nederland. In de publiekshal zijn er in totaal zes balies beschikbaar voor de RNI. Het inschrijven gebeurt alleen op afspraak. Mensen kunnen individueel een afspraak maken voor een inschrijving, maar vaak gebeurt dit ook voor hele groepen tegelijk via werkgevers en uitzendbureaus. Daarom komt het ook geregeld voor dat het erg druk is in de publiekshal van het stadskantoor.

Centrumrol in de (eu)regio
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uiteindelijk verantwoordelijk voor de RNI. Daarom heeft de gemeente een convenant met het ministerie voor het vervullen van deze rol. Deze week is dat convenant verlengd voor de komende vijf jaar. We willen deze dienstverlening voortzetten om verschillende redenen. Zo heeft de gemeente Venlo de ambitie uitgesproken een centrumrol in de (eu)regio te willen vervullen, de dienstverlening op het gebied van de RNI draagt daar aan bij. Daarnaast bieden we ondersteuning aan ondernemers op de arbeidsmarkt en met de vergoeding die we voor de inschrijvingen ontvangen van het ministerie genereren we inkomsten.

Risico op fraude
Bij het inschrijven van niet ingezetenen en verstrekken van BSN-nummers bestaat altijd het  risico op fraude. Alleen Europese burgers mogen werken in Nederland met een RNI. Mensen van buiten de EU hebben een tewerkstellingsverklaring nodig. Het aanvragen daarvan is complexer en duurt veel langer dan een inschrijving via RNI. Daardoor zien we in Venlo ook dat inwoners van buiten de EU proberen aan een BSN te komen. Ze gebruiken daar valse identiteitspapieren voor uit een EU land, zoals Roemenië. Identiteitsfraude is strafbaar. Daarom werkt de gemeente nauw samen met de Koninklijke Marechaussee, AVIM (vreemdelingenpolitie) en politie.

In 2018 hebben de medewerkers van de gemeente Venlo in totaal dertien valse identiteitsdocumenten onderschept. De personen die met deze valse documenten probeerden een BSN te krijgen, zijn door de politie meegenomen en voorgeleid voor vervalsing. In de meeste gevallen krijgen deze mensen een boete opgelegd en mogen zij twee jaar niet in Nederland komen.
Daarnaast zijn er het afgelopen jaar twee gevallen van uitbuiting en mensenhandel ontdekt door de medewerkers van publieke dienstverlening. Deze personen zijn overgedragen aan de sociale recherche.
  
De maatschappelijke schade door identiteitsfraude kan groot zijn, daarom investeert de gemeente in het goed trainen van de medewerkers op het herkennen en ontdekken van fraude, uitbuiting en mensenhandel.