17 januari 2019

Venlo keert zich tegen cyberpesten

Het pesten op social media en internet moet een halt worden toegeroepen. Daarom hebben drie Limburgse scholenkoepels de handen ineengeslagen, onder wie Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO).  De gemeenten Venlo, Roermond en Venray en de GGD Limburg-Noord namen het initiatief voor deze overeenkomst.

Venlo keert zich tegen cyberpesten

Pesten gebeurt op allerlei manieren.  Vijf procent van de Limburgse jongeren heeft last van cyberpesten, blijkt uit  onderzoek van GGD Limburg-Noord. Daarbij gaat het om schelden, roddelen en buitensluiten. Ook het hacken van accounts, het plaatsen van berichten uit naam van een ander en het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes zijn voorbeelden van cyberpesten.

Jongeren weerbaarder maken
Wethouder Frans Schatorjé (Onderwijs) van de gemeente Venlo: “ Ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. Cyberpesten is een vorm van pesten die steeds vaker voorkomt en dit willen we structureel tegengaan. Daarom zijn we ook blij dat scholenkoepels oog hebben voor dit thema.  We willen ons inzetten om kinderen en jongeren weerbaarder te maken tegen elke vorm van pesten en discriminatie. We zetten nu een goede stap om een nog veiligere schoolomgeving te creëren voor onze jeugd.’’

Delete cyberpesten
De drie Noord-Limburgse scholenkoepels hebben verschillende afspraken vastgelegd in een convenant. Zo krijgen jongerentaskforces het voortouw in het organiseren van themasessies, peer-educatielessen (oudejaars voor jongerejaars leerlingen) en werkbezoeken bij andere scholen. De uiteindelijk doelstelling is bewustwording, gedragsverandering en het bevorderen van mediawijsheid onder jongeren.