17 januari 2019

Buurtpunt geopend in Vastenavondkamp

Donderdag 17 januari werd in het Vastenavondkamp het nieuwe Buurtpunt geopend. Het pand aan de Alberickstraat 9 ligt in het hart van de wijk. Buurtbewoners en organisaties zoals gemeente, buurtondersteuners en politie kunnen hier met elkaar in gesprek.


Buurtpunt geopend in Vastenavondkamp

Het doel is de uitdagingen van de wijk samen op te pakken. De komst van deze vaste plek in het Vastenavondkamp is onderdeel van een groter plan van de gemeente Venlo en samenwerkende organisaties om deze wijk extra aandacht te geven.

Wethouder Sjors Peeters: ‘Het Vastenavondkamp krijgt de komende jaren extra aandacht om de uitdagingen in de buurt succesvol aan te pakken. Het Buurtpunt geeft bewoners van het Vastenavondkamp de kans om makkelijk in contact te komen met organisaties die hen ondersteunen. Die verbinding is van groot belang om te komen tot langdurig succes.’