14 januari 2019

Koninklijke onderscheiding voor Jan Haenen

De heer J.J.M. Haenen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Scholten van Venlo reikte de Koninklijke onderscheiding uit op vrijdag 11 januari 2019 tijdens de repetitieavond van het Franciscuskoor.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Haenen

De heer Haenen is vanaf 1986 bestuurslid en penningmeester (1999-2003) van het Franciscuskoor in Venlo. Hij fungeert als bibliothecaris en als lid van de technische ploeg en de orgelploeg. Tevens draagt hij zorg voor het organiseren van concerten, assisteert hij de dirigent bij het uitwerken van het muzikaal programma en is hij betrokken bij de organisatie van koorreizen.

Sinds 1988 is de heer Haenen daarnaast leider van de activiteitencommissie van de recreatieve tafeltennisvereniging Smash in Venlo. Hij organiseert mede verenigingsactiviteiten zoals toernooien, de familiedag en de nieuwjaarsborrel.

Verder was de heer Haenen tussen 1998 en 2006 bestuurslid van de voormalige stichting Comité Religieuze Muziek in Venlo (technische commissie en commissie algemene zaken). Deze stichting organiseerde jaarlijks op tientallen plaatsen in de regio ongeveer twintig concerten in de maanden september en oktober. De stichting werd in 2006 ontbonden.