10 januari 2019

Waar komen de Venlose straatnamen vandaan?

Het ontstaan van straatnamen heeft een lange geschiedenis. In het begin van de Middeleeuwen hadden straten nog geen (officiële) namen. Sinds 1851 is daar verandering in gekomen dankzij  de Gemeentewet.

Waar komen de Venlose straatnamen vandaan?

De Gemeentewet zegt dat straatnamen officieel vastgelegd moeten worden. Dit gebeurt door het college van burgemeesters en wethouders. Meestal mogen de bewoners ideeën aandragen.

Straatnamen in de Middeleeuwen (1500)
Elke dag hebben we met straatnamen te maken. Straatnamen komen we tegen bij het versturen van post, als we ergens op bezoek gaan en als we de weg zoeken in een vreemde stad. Vaak schuilen er bijzondere verhalen achter straatnamen. Dit komt doordat veel straatnamen al in de Middeleeuwen zijn ontstaan. Men begon toen met het geven van korte omschrijvingen aan een straat of omgeving. Het koppelen van namen aan straten ging destijds op drie verschillende manieren. Soms werden straten vernoemd naar een eigenschap. Een voorbeeld hiervan is de eerste verharde weg in het centrum van Venlo; de Steenstraat.
Een andere manier was het vernoemen van straten naar de handel die er plaatsvond of naar de ambachten die er werden uitgevoerd. De Vleesstraat en de Peperstraat zijn hier twee interessante voorbeelden van.
Tot slot werd met een straatnaam de relatie van de straat met iets of iemand aangegeven. Bijvoorbeeld de Jodenstraat. Deze naam is vermoedelijk ontstaan door de vele Joden die er in die tijd woonden. Zo heb je ook de welbekende Lomstraat vernoemd naar de rijke familie Lom.

Straatnamen nu
Na 1900 kwamen er veel nieuwe straten bij door de snelle groei van de stad. Nieuwe straten en woonwijken volgen elkaar in rap tempo op. Er is veel minder tijd dan vroeger om nieuwe straatnamen te bedenken. De gemeenten hebben er daarom voor gekozen om de nieuwe wijken te koppelen aan een bepaald thema. Straatnamen hebben te maken met dat thema. In Blerick zien we dat bijvoorbeeld in de wijk Annakamp, de straatnamen verwijzen daar naar de opstand in de 80-jarige oorlog. In de Vossener zijn de straten vernoemd naar dichters en in de straten in Klingerberg zijn vernoemd naar struiken.  

Wie bedenkt de straatnamen?
Nieuwe straatnamen zijn nodig als er nieuwe straten worden aangelegd, Ook kan het zijn dat een naamloze straat alsnog een naam moet krijgen vanwege bebouwing met woningen of bedrijven. Die moeten immers een adres krijgen. Als er een nieuwe straatnaam nodig is doet de gemeente een oproep aan de bewoners om met ideeën te komen. Al die voorstellen stuurt de gemeente naar de betreffende dorps- of wijkraad. Zij maken een keuze voor de beste straatnaam. Vervolgens neemt het college van B&W het definitieve besluit.

Dubbele straatnamen
Het is eigenlijk niet de bedoeling dat straatnamen op elkaar lijken of dubbel zijn, dat zorgt voor verwarring. Echter, binnen de gemeente Venlo komen wel degelijk dubbele namen voor. Dit is het gevolg van de gemeentelijke herindelingen. De Maasstraat komt bijvoorbeeld meerdere keer voor in de gemeente. In Venlo, Steyl, Arcen en Belfeld. Voor de herindeling lagen ze in verschillende gemeenten. Omdat de plaatsnamen zijn gebleven is er geen noodzaak tot hernoemen van straten.

Regels bij kiezen van straatnamen
Er is een heel aantal regels waar een goede straatnaam aan moet voldoen. Het zijn er te veel om hier op te noemen, maar de belangrijkste zijn:

-        twee straatnamen mogen niet te veel op elkaar lijken om verwarring te voorkomen;
-       de naam moet kort zijn, maximaal 24 tekens. Dit heeft te maken met databases waar straatnamen ingevoerd moeten worden;
-       de naam moet voor iedereen, dus ook kinderen, makkelijk uit te spreken zijn;
-       Als een straatnaam naar een persoon verwijst, moet deze persoon tenminste 10 jaar geleden overleden zijn. Uiteraard is toestemming van naaste familie hierbij op zijn plaats.