21 december 2018

Gemeente Venlo en schoolbestuurders sluiten overeenkomst voor onderwijslocaties

Wethouder Frans Schatorjé (Onderwijs) heeft samen met de schoolbestuurders van het primair en (voortgezet) speciaal  onderwijs in Venlo een overeenkomst voor onderwijshuisvesting ondertekend. Dat gebeurde vrijdagmiddag in het stadhuis.

Gemeente Venlo en schoolbestuurders sluiten overeenkomst voor onderwijslocaties

De ondertekening is de afsluiting van een traject dat in 2014 is gestart. De gemeente Venlo heeft toen met de gezamenlijke Venlose schoolbesturen een intentieovereenkomst afgesloten. Daarin werd beoogd om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie over onderwijshuisvesting voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente.

Samenwerking
Samenwerking is een belangrijk element in deze toekomstvisie over het Venlose onderwijs. Onderwijshuisvesting dient kwalitatief toekomstbestendig te zijn en er hoort ook voldoende aanbod te zijn.
De geldstromen die beschikbaar zijn om te komen tot adequate onderwijshuisvesting zijn verdeeld over de gemeente Venlo en de Venlose schoolbesturen. Beide partijen hebben afspraken gemaakt om deze geldstromen te combineren.

Het geheel is nu vastgelegd in het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 en de budgetovereenkomsten. De uitvoering van dit onderwijshuisvestingsplan resulteert in een goede spreiding van voorzieningen over de verschillende wijken in Venlo, waarbij een passend en gevarieerd aanbod naar onderwijssoort, denominatie en schaal voor ouders en leerlingen goed bereikbaar blijft.