20 december 2018

Wijkanalyse 2018 Venlo

Met de wijkanalyse kun je in één oogopslag zien hoe het staat met de wijken van Venlo en hoe die wijken zich het afgelopen jaar ontwikkeld hebben. De uitkomsten geven een beeld op basis van cijfers van o.a. het CBS, UWV, DUO en de stadspeiling.

Wijkanalyse 2018 Venlo

Een zwakkere score van een wijk wil niet zeggen dat het slecht gaat met een wijk, net zoals een sterke score niet meteen betekent dat er niets in de wijk hoeft te gebeuren.

De wijkanalyse zal in de toekomst vaker worden uitgevoerd om de wijken te kunnen monitoren. De gegevens van deze analyse zullen in 2019 samengevoegd worden met de opbrengst van de buurtcafés en de bijbehorende enquête onder Venlonaren. Op deze wijze ontstaat er een compleet beeld van de wijken en dorpen in de gemeente Venlo. Op basis van dat beeld en aanvullende gesprekken zal in 2019 een samenlevingsagenda worden opgesteld.


In de bijgevoegde PDF leest u de volledige Wijkanalyse.