18 december 2018

Gemeente wil Open Inloop Park Rijnbeek graag continueren

Afgelopen week heeft een mediabericht over de Open Inloop in Park Rijnbeek mogelijk tot onrust geleid bij een aantal gebruikers en vrijwilligers van de open inlopen elders. Om verdere onrust en zorgen te voorkomen, leggen we graag uit wat er speelt.

Gemeente wil Open Inloop Park Rijnbeek graag continueren

We willen daarbij benadrukken dat er in Park Rijnbeek of op andere plekken niks hoeft te veranderen voor gebruikers en vrijwilligers. 

In Park Rijnbeek wordt drie dagen per week een Open Inloop georganiseerd door de gemeente en één dag per week, de donderdag, door enthousiaste vrijwilligers van Stichting De Treffer. Insteek van de gemeente is om alle negen Open Inloop-locaties in Venlo waarvoor zij verantwoordelijk is, op dezelfde manier te organiseren. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting, professionele begeleiding en financiën. Wat betreft de donderdag wil de gemeente het gebruik van Park Rijnbeek door de vrijwilligers regelen in een simpele gebruiksovereenkomst. 

“We betreuren het besluit van Stichting De Treffer om deze gebruiksovereenkomst niet te tekenen,” stelt wethouder Schatorjé (Zorg & Welzijn). “Ze benadelen daarmee zichzelf, de vrijwilligers maar vooral ook de gebruikers. We benadrukken nogmaals dat met deze overeenkomst de Open Inloop niet hoeft te veranderen voor betrokkenen.” 

De Open Inloop in Park Rijnbeek is tot nu toe anders georganiseerd dan de Open Inloop-locaties in de overige Huizen van de Wijk. In Park Rijnbeek is Stichting De Treffer verantwoordelijk voor een aantal zaken, zoals het sleutelbeheer, de financiën en het beheer van gebouw Park Rijnbeek. Zoals gesteld wil de gemeente dit aanpassen en de Open Inloop in Park Rijnbeek op dezelfde wijze organiseren als op de andere Open Inloop-locaties in Venlo. 

Wethouder Vervoort (Huizen van de Wijk): “We proberen nog steeds om samen met Stichting De Treffer tot oplossingen te komen. Deze week staat er nog een overleg gepland. De gemeente Venlo wil graag actief de vrijwilligers ondersteunen om deze Open Inloop te kunnen voortzetten.” 

Voor alle duidelijkheid, deze ontwikkeling in Park Rijnbeek heeft verder geen gevolgen voor de overige Open Inloop-locaties in Venlo, haar gebruikers en vrijwilligers / begeleiding.