14 december 2018

Corporaties, huurders en gemeente ondertekenen Prestatieafspraken 2019

Rond huren en wonen in Venlo zijn de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 op papier gezet. Donderdag werden de handtekeningen gezet door de drie woningcorporaties Antares, Woonwenz en Wonen Limburg, samen met Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. en de gemeente Venlo.

Corporaties, huurders en gemeente ondertekenen Prestatieafspraken 2019

De partijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het wonen in de gemeente Venlo. Hoofdthema’s in de samenwerking voor 2019 zijn leefbaarheid, betaalbaarheid & beschikbaarheid. Daarnaast zijn wonen & zorg en verduurzaming van de woningvoorraad belangrijke punten. Wethouder Sjors Peeters: “We maken deze afspraken, zodat bewoners in de wijken zich thuis kunnen voelen.”

De afspraken variëren van de woningbouwopgave in de gemeente Venlo, tot het in beeld brengen van de totale gemiddelde woonlasten per woning. Verder gaat het over onderwerpen als veilige en leefbare wijken en duidelijke procedures voor woningaanpassingen.

De drie woningcorporaties, samen eigenaar van bijna 30% van de woningvoorraad in de gemeente, zullen in 2019 ruim 100 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Verder investeren zij ruim 30 miljoen euro in renovatie en (duurzame) verbeterprojecten.