10 december 2018

Lintje voor zes vrijwillige brandweermannen

Vrijwillige brandweermannen die minimaal 20 jaar actief zijn geweest bij de brandweer, komen in aanmerking voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op zaterdag 8 december heeft burgemeester Scholten zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Lintje voor zes vrijwillige brandweermannen

De koninklijke onderscheidingen zijn voor de heren Leo Brinkhaus,  Roy Giebels, Eric Linssen,  William Lossie, Jurgen Smits en Wim Thijssen. "Mooi dat we deze mensen eens in het zonnetje kunnen zetten," reageert burgemeester Antoin Scholten. "Weinig mensen beseffen hoeveel tijd en energie deze vrijwillige brandweerlieden steken in dit belangrijke werk. Zonder vrijwilligers zou de brandweer onbetaalbaar zijn."

De heer Leo (L.G.M.) Brinkhaus (57) is in september 1994 begonnen bij de toenmalige bedrijfsbrandweer van Océ. In 1999 wilde hij meer en solliciteerde in Tegelen bij de brandweerpost. Toen was nog het gebruik dat de zittende leden van het korps stemden op de sollicitanten. Leo werd met grote meerderheid gekozen. Momenteel is hij Hoofdbrandwacht. Leo is veel paraat voor de brandweer en is een betrouwbare, sociale, rustige collega met veel kennis.

De heer Roy (A.L.J.) Giebels (49), startte samen met Wim Thijssen op 1 februari 1994 bij de post van Tegelen. Op dit moment is hij Hoofdbrandwacht. Roy heeft een belangrijk aandeel geleverd in de activiteitencommissie om de binding tussen de collega vrijwilligers te bevorderen. Hij wordt door collega’s omschreven als een hele rustige collega die zich graag op de achtergrond houdt en als een hele harde werker, zeer betrokken en betrouwbaar.

De heer Eric (E.A.W.) Linssen (46), is begonnen bij brandweer Tegelen op 1 juni 1997, samen met Jurgen Smits en William Lossie. Langere tijd heeft Eric ook de post Belfeld uitgeholpen om de paraatheid van die post te waarborgen. Hij vindt het belangrijk dat het goed gaat met de brandweer en z’n collega’s en heeft echt een ontzettend groot/rood brandweerhart. Met passie en trots voert hij zijn hobby uit. Eric fungeert in de rang van Hoofdbrandwacht.

De heer William (W.R.E.) Lossie (55), is in 1989 begonnen bij de bedrijfsbrandweer van Océ. Hier heeft hij diverse opleidingen gevolgd t/m de functie bevelvoerder. Op 1 juni 1997 is hij begonnen bij brandweer Tegelen. Als bevelvoerder helpt hij de postcommandant bij de aansturing van de post. Als instructeur en oefenleider zorgt hij samen met een paar andere collega’s dat er iedere week een leuke, leerzame oefening klaar staat. William is een zeer betrouwbare betrokken en kundige collega, waar iedereen op kan bouwen.

De heer Jurgen (J.) Smits (51), is begonnen bij de vrijwillige brandweer van Tegelen op 1 juni 1997. Hij volgende diverse opleidingen en specialisaties. In mei 1998 heeft Jurgen oftewel Jeu van zijn hobby zijn beroep kunnen maken en is hij beroeps brandweerman geworden. Jurgen is een rustige en zeer kundige brandweerman met een schat aan ervaring, als instructeur weet hij bij de mensen altijd de juiste snaar te raken.

De heer Wim (W.P.M.) Thijssen (57), is in februari 1994 begonnen bij de vrijwillige brandweer in Tegelen. In die tijd was hij al bij de bedrijfsbrandweer van Océ. Naast zijn werk voor de vrijwilligerspost Venlo is Wim ook plotter bij grotere incidenten en heeft hij een regionale functie in de verkenningsorganisatie bij de veiligheidsregio.
Wim is echt een ‘oude rot in het vak’ , hij heeft alles al gezien en meegemaakt en is daardoor een voorbeeld voor alle nieuwe brandweercollega’s.