29 november 2018

Minder bijstandsuitkeringen Venlo

Steeds minder Venlonaren maken gebruik van een bijstandsuitkering. Het aantal aanvragen blijft dalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Venlo.

Minder bijstandsuitkeringen Venlo

In totaal verstrekt de gemeente nu aan 3.115 mensen of gezinnen een bijstandsuitkering. Begin 2018 was er een kleine stijging, maar na het tweede kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen fors gedaald. Ten opzichte van begin 2017 is het volume met ruim 7% gedaald, oftewel 240 uitkeringen minder.

Deze daling is grotendeels te verklaren door het Aanvalsplan Venlo Werkt. In dat plan staat beschreven wat de gemeente Venlo doet om meer werkzoekenden vanuit de bijstand aan het werk te helpen. Wethouder Vervoort (Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport) hierover: “Met de meest recente cijfers in de hand durf ik te stellen dat het Aanvalsplan Venlo Werkt ook daadwerkelijk werkt”.

Aandacht voor competenties van werkzoekenden
Het Werkplein en het WerkgeversServicePunt Noord-Limburg werken actief met elkaar samen om vacatures makkelijker en sneller in te vullen. Bij het zoeken naar geschikte mensen voor een vacature kijken we niet alleen naar werkervaring en diploma’s, maar is er ook aandacht voor de competenties van de werknemer.

Ongeveer een jaar wordt er nu samengewerkt met zogenaamde ‘matchers’, die zicht hebben op de competenties van werkzoekenden en de vraag van werkgevers.
Voor het in beeld brengen van de competenties wordt een diagnose instrument gebruikt. Met subsidie van de Provincie Limburg kunnen er de komende periode van nog meer werkzoekenden de competenties in beeld gebracht worden.

Daling aantal aanvragen
Om voor een uitkering bij de gemeente Venlo in aanmerking te komen is er altijd persoonlijk contact, niet alleen digitaal. Daardoor kan de gemeente de individuele situatie snel in beeld brengen. Als het nodig is wordt iemand die een uitkering aanvraagt meteen doorverwezen naar bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of het UWV. Vaak blijkt dat de aanvraag voor een uitkering niet nodig is, waardoor het totaal aantal aanvragen daalt.

Gespecialiseerde teams
Daarnaast zet Venlo zich samen met andere organisaties in op groepen die extra aandacht nodig hebben, zoals statushouders en werkzoekenden die vallen onder het doelgroepenregister. Om de dienstverlening voor deze werkzoekenden te verbeteren zijn gespecialiseerde teams actief. Dit draagt bij aan de daling van het aantal bijstandsuitkeringen. 

Verwachting toekomst
Wethouder Vervoort is blij met deze ontwikkeling. “Het is positief dat er minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Het is altijd prettig als je weer actief kunt bijdragen door het doen van betaald werk. Het heeft een positieve uitstraling op het hele gezin. Ik verwacht dat de komende periode de instroom in de bijstand verder blijft dalen en dat de uitstroom toeneemt.”