29 november 2018

Historisch wonen boven winkels binnenstad Venlo

Binnenkort wordt gestart met de grootscheepse restauratie van het middeleeuwse complex Markt 24-24a in Venlo. In deze monumentale panden, waar tot voor kort Ulla Popken was gevestigd, wordt ‘wonen boven winkels’ gerealiseerd.

Historisch wonen boven winkels binnenstad Venlo

Daarnaast krijgen de commerciële ruimtes een facelift en worden de middeleeuwse kelders onder de panden voor het publiek toegankelijk gemaakt. Provincie Limburg en gemeente Venlo leveren een bijdrage aan dit erfgoedproject.

Vooraanstaande handelshuizen
De panden Markt 24 en 24a zijn twee laatmiddeleeuwse panden waarvan het casco grotendeels uit de 16e eeuw dateert. Het waren oorspronkelijk vooraanstaande handelshuizen van een middeleeuwse koopman. In de 19e eeuw kregen de gevels hun huidige uiterlijk. Inwendig bleven middeleeuwse balklagen, kapconstructies en kelders bewaard, maar deze onderdelen verkeren in zeer slechte staat. Tijdens de restauratie worden de historische onderdelen gerestaureerd en blijvend in het zicht gebracht. De kelders zijn het oudst en dateren vermoedelijk uit de 15e eeuw. In 1564 vond een grote verbouwing plaats, waarbij het linker pand grotendeels werd vernieuwd. Uit dat jaar dateren de houten balklagen en de kapconstructie. Het exacte jaartal is bekend vanwege een datering van het hout in het pand.

Meer middeleeuwse huizen geschikt maken voor bewoning
Door uitgebreid bouwhistorisch onderzoek weten we dat in de Venlose binnenstad veel meer middeleeuwse huizen bewaard zijn gebleven dan decennialang werd gedacht. Deze middeleeuwse panden, veelal verstopt achter 19e-eeuwe gevels, liggen met name om en nabij de Markt: in de Vleesstraat, Lomstraat, Gasthuisstraat en op de Parade. De verdiepingen van deze panden liggen bijna allemaal leeg. Doodzonde. De gemeente Venlo stimuleert daarom eigenaren om de middeleeuwse panden te restaureren en geschikt te maken voor bewoning. Het project aan de Markt is na de Puddingfabriek het tweede grootschalige restauratieproject in de binnenstad waar wonen boven winkels wordt gerealiseerd.