27 november 2018

Gemeente Venlo steunt Nationaal preventieakkoord

Nederland kan en moet gezonder worden. Daarom kwam de Rijksoverheid afgelopen vrijdag met een ambitieus pakket maatregelen: een nationaal preventieakkoord, ondertekend door méér dan 70 organisaties.

Gemeente Venlo steunt Nationaal preventieakkoord

De organisaties, zowel overheid als bedrijfsleven, willen samen een positieve trendbreuk in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders realiseren. Ook in Venlo lijkt dat hard nodig, gelet op de sterk toegenomen kosten voor zorg en welzijn.

In het nationaal preventieakkoord staan thema’s als roken, gezonde voeding en overgewicht centraal. De gemeente Venlo zet al enkele jaren in op deze thema’s. Dit doet ze onder meer via JOGG Venlo en de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

Rookvrije Generatie voor de jeugd
Vorige week tekende de gemeente samen met vier zorgpartners het convenant voor een rookvrije zorg, één van de doelstellingen in het nationaal preventieakkoord. Het akkoord werd mede ondertekend door de internationaal bekende verslavingsarts Robert van der Graaf. In het preventieakkoord wordt Venlo mét zeven andere gemeenten aangehaald als gemeente die het goede voorbeeld geeft op dit thema.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Venlo is als JOGG gemeente al jaren actief met het stimuleren van gezonde voeding bij de jongste doelgroepen. In samenwerking met VenloStormt wordt de GroenteStormt georganiseerd. Hieraan nemen jaarlijks honderden kinderen met hun ouders deel. Ook binnen de schoolmuren gebeurt er veel. Wethouder Schatorjé, bestuurlijk ambassadeur van JOGG stelt: “In 2017 hebben we met basisschool de Harlekein in Blerick een schoolmoestuin met lesprogramma ontwikkeld. Kinderen leren op een belevenisvolle manier over groenten en kruiden, waardoor niet alleen de kennis van gewassen, maar ook de affiniteit met het eetbaar groen groeit.” De aanpak werpt letterlijk en figuurlijk zijn vruchten af. In juni 2018 bleek uit onderzoek dat het overgewicht onder Venlose peuters en kleuters is gedaald. Deze positieve trend is nu ook landelijk in zesentwintig JOGG gemeenten gemeten. Dankzij het preventieakkoord kan de landelijke Stichting JOGG haar aanpak intensiveren.

Keer Diabetes 2 Om
Ook voor volwassenen die willen werken aan hun gezondheid zijn er mogelijkheden. Zo is Noord-Limburg één van de eerste regio’s die vanaf 2019 het succesvolle programma ‘Keer Diabetes 2 Om’ lokaal aanbiedt. Onder het credo ‘Voeding als medicijn’ leren diabetici hoe zij een gezonde leefstijl kunnen volhouden en daarmee hun medicatie kunnen afbouwen. Vaak kunnen ze zelfs geheel van de medicijnen af komen met de juiste kennis en gerichte coaching.