23 november 2018

Nieuwe opzet Beweegmarkt slaat aan

Donderdag was in Venlo Noord in het Huis van de Wijk ‘De Witte Kerk’ de Beweegmarkt voor 55-plussers. Veel senioren bezochten de Beweegmarkt die de gemeente Venlo samen met twintig partners organiseerde aan de hand van het gezondheidsconcept ‘Positieve Gezondheid’.

Nieuwe opzet Beweegmarkt slaat aan

Bij het nieuwe gezondheidsconcept Positieve Gezondheid draait het niet alleen om de lichamelijke gezondheid van mensen, maar wordt met name het doel nagestreefd hoe een betekenisvol leven geleid kan worden. De zes uitgangspunten van Positieve Gezondheid werden op de Beweegmarkt door de diverse partners in praktijk gebracht.

Uitgangspunten Positieve Gezondheid getest
Zo gingen diverse fysiotherapeuten, diëtisten, praktijkondersteuners huisarts, apothekers en podotherapeuten uit de wijk met de 55-plussers aan de slag. Onder andere het uitgangspunt ‘lichaamsfuncties’ werd getest aan de hand van lichamelijke testen, zoals het meten van de bloeddruk, het meten van de spiermassa en een conditietest. Bewegen heeft een positief effect op de eigenwaarde, respect en veerkracht van mensen, wat hoort bij de dimensie ‘mentaal welbevinden’. Vanuit deze gedachte gingen de 55-plussers in gesprek met praktijkondersteuners huisarts en buurtteams om over onderwerpen als rouw en burn-out verschijnselen te praten.
Met betrekking tot het uitgangspunt ‘zingeving’ konden mensen het gesprek aangaan met verschillende lokale organisaties over taal-, digi- en rekenvragen maar ook over geluk, vrije tijd en relaties. Aangekomen bij ‘kwaliteit van leven’ konden bezoekers kennismaken met het Kunstencentrum, bewonersondersteuners en cultuurcoaches van de gemeente Venlo. Voor de laatste punten ‘sociaal maatschappelijk participeren’ en ‘dagelijks functioneren’ werd er volop deelgenomen aan activiteiten die werden georganiseerd door seniorenstichting SOB Venlo, fitnesscentra, masseurs, een zwemschool en Beweegcoördinatoren van de Beweegpas Venlo. Tenslotte konden mensen het gesprek aangaan met Ger Hendriks, de Beweegcoördinator van Venlo Noord, die inactieve senioren via een warme overdracht begeleidt naar beweegaanbod in de wijk.

Nieuwe opzet succesvol
De nieuwe opzet van de Beweegmarkt was een groot succes, waarbij kennis gemaakt kon worden met persoonsgerichte zorg die aansloot op persoonlijke behoeften. De gezonde hapjes en drankjes werden ter plekke klaargemaakt en uitgedeeld door studenten van het Valuas college en Fontys Hogeschool. Samen met de vele demonstraties zorgde dit voor een gezellige en zinvolle middag met veel doorverwijzingen naar zorgaanbieders en beweegmogelijkheden in de wijk.

Heeft u de Beweegmarkt gemist? In 2019 zullen er weer in diverse wijken Beweegmarkten worden georganiseerd. Informatie en data wordt volgend jaar nog gecommuniceerd via meerdere mediakanalen.