16 november 2018

Het strooiseizoen gaat weer van start

3.23 uur, de pieper gaat. Snel opstaan, wassen, aankleden en de deur uit. Voorzichtig rijden, want het kan glad zijn en er is nog niet gestrooid. Zo begint in de winter geregeld de dag voor de mensen van onze strooidienst. 

Het strooiseizoen gaat weer van start
Meten
Het Gladheidmeldsysteem (GMS) waarschuwt wanneer er kans is op gladheid. Om dit goed te kunnen bepalen wordt er gekeken naar de temperatuur van het wegdek, de luchtvochtigheid en het zoutgehalte op de weg. Dit wordt gemeten door middel van sensoren die op verschillende plekken in de gemeente in de weg liggen. Geeft het GMS een alarm af, dan roept de coördinator gladheidsbestrijding de mensen van de strooidienst op om een preventieve strooiactie uit te voeren. Standaard strooien we alle routes in de hele gemeente. Een aantal bruggen strooien we soms apart omdat deze eerder glad worden dan de overige wegen en bruggen. Het komt voor dat de temperatuur niet laag genoeg is om wegen te laten bevriezen maar wel deze bruggen.


Strooien
We proberen veelal preventief te strooien. Dit betekent dat we strooien voordat het glad is. Dat kan er soms vreemd uit zien, maar is zeker wel nodig. De temperatuur kan immers snel dalen en het duurt ook even voordat het zout zijn werk doet. Daarbij blijft het zout 5 tot 7 dagen actief op de weg, dus is het niet erg als het er al ligt voordat het glad is.
 
Helaas kunnen we niet overal in de gemeente strooien. Dit heeft zowel met kosten als met het milieu te maken. Wat de mensen van de gladheidsbestrijding in ieder geval strooien zijn de doorgaande fietspaden en wegen. Het idee hierachter is dat inwoners binnen de bebouwde kom binnen 500 meter op een gestrooide weg moeten kunnen komen.

Oppassen
Voor de weggebruikers en voetgangers blijft het sowieso altijd oppassen voor mogelijke gladheid. Zeker tot de doorgaande wegen/fietspaden, maar ook op de stoepen. In het begin van de winter is dat voor iedereen weer even wennen. Dat er gestrooid is, wil niet zeggen dat het niet glad kan zijn. In bochten kan er bijvoorbeeld wel eens water van de dekzeilen van vrachtwagens stromen. Als dat water op het wegdek komt, spoelt het zout weg en blijft de weg vochtig, zonder zout. De kans op bevriezing is dan groot. Hier valt niet tegen te strooien. Ben dus altijd zelf alert op gladheid en pas je rijgedrag aan aan de weersomstandigheden.

Voorraad zout
Aan de start van het strooiseizoen hebben we ongeveer 550.000 kilo zout in voorraad. Normaal is dit voldoende voor één winter, maar als er veel sneeuw valt is er veel meer nodig. Mocht dit gebeuren dan heeft de leverancier nog een voorraad voor ons opgeslagen.