09 november 2018

Succesvolle projectenronde Buurtbudget Vastenavondkamp

Zo'n honderd bewoners van de Blerickse wijk Vastenavondkamp hebben donderdagavond de voor de wijk belangrijkste projecten gekozen binnen het beschikbare buurtbudget van € 90.000,-.

Succesvolle projectenronde Buurtbudget Vastenavondkamp

Van de 65 ingediende projecten voldeden er in deze slotronde 50 aan de voorwaarden die hieraan verbonden waren. Eerder werden de belangrijkste thema's benoemd en het beschikbare budget verdeeld. Donderdagavond discussieerden de buurtbewoners welke projecten zij per thema het belangrijkste vonden. Vervolgens konden zij daar hun stem op uitbrengen.

De aanwezige bewoners verdeelden de € 90.000,- over de volgende projecten:

Thema

Beschikbaar budget

Project

Toegekend bedrag

Verkeersremmende maatregelen

 €        10.313

2 fietssluizen Diependijkstraat

 €       1.200

 

 

Zebrapad Alberickstraat

 €       9.113

Kindvriendelijke straten en pleinen / speelgroen

 €        19.500

Hekwerk bij speeltuinen Geresstraat

 €       5.400

 

 

Speeltuin van Stockhemstraat

 €       6.000

 

 

Renovatie speeltuin Gosewijnstraat

 €       8.100

Extra toezicht

 €          9.750

Extra handhavers op straat

 €       9.750

Extra openbare verlichting

 €          5.250

Verlichting hondenuitlaatplaats en garageboxen Diependijkstraat

 €       5.000

Minder zwerfvuil

 €          1.125

Plaatsen blikvanger in de wijk

 €       1.000

Aantrekkelijke straten en pleinen

 €          5.438

Extra bankjes Geresstraat

 €          500

 

 

Hondenuitlaatplaats Geresstraat

 €       4.000

 

 

Plaatsen fietsrekken Geresstraat

 €          938

Extra onderhoud groen

 €          2.438

Aanleg extra groen Geresstraat

 €          500

 

 

Snoeien groenstroken Drie decembersingel

 €          240

 

 

Snoeien groen nabij Vastenavondkampstraat 168

 €       1.698

Ondersteuning van verenigingen, bewonersgroepen, jeugdwerk

 €        21.938

Jongerenactiviteit Café de Hoek

 €       1.500

 

 

Jongerencentrum in Jackx

 €       7.500

 

 

Jeugdactiviteiten Muspelheim

 €       1.547

 

 

Oprichting ouderensoos in Vastenavondkamp

 €       5.696

 

 

Jongeren buiten beeld

 €       5.696

Werving en ondersteuning van vrijwilligers

 €          4.875

Welkom heten nieuwe bewoners in de wijk

 €       3.000

 

 

Scholing vrijwilligers

 €       1.100

Interculturele projecten

 €          3.000

Multiculturele projecten voor jong en oud

 €       3.000

Sporttoestellen in openbare ruimte

 €          6.375

Bijdrage aan dynamisch schoolplein Blariacumcollege

 €       6.375

Bij het thema 'Ondersteuning van verenigingen, bewonersgroepen, jeugdwerk' hadden twee projecten evenveel stemmen. Beide projecten kregen de helft van het resterende budget: € 5.696,-

Wij bedanken alle initiatiefnemers voor de ingediende projecten en wensen de bewoners achter de gekozen projecten veel succes in de uitvoering de komende twaalf maanden