09 november 2018

Intensieve samenwerking beschermd wonen

Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in Noord-Limburg hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over de doorstroom van cliënten uit zorginstellingen naar reguliere woningen. Donderdag werd een overeenkomst getekend in Venlo. De bijeenkomst trok veel belangstelling.

Intensieve samenwerking beschermd wonen

Een betere samenwerking tussen 33 organisaties moet tot gevolg hebben dat er voldoende aanbod van passende woningen is voor kwetsbare inwoners. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een mini-symposium bij Grenswerk in Venlo.

Kwetsbare inwoners
Kwetsbare inwoners zijn mensen die bijvoorbeeld als gevolg van een psychische aandoening zonder professionele hulp niet zelfstandig kunnen wonen, of die dakloos zijn geweest en daardoor extra ondersteuning nodig hebben.

Maatwerk
Om het mogelijk te maken dat deze burgers door kunnen stromen vanuit zorginstellingen naar een reguliere woning, is een afsprakenkader op het gebied van wonen, welzijn en zorg van groot belang. Deze samenwerking wordt in 2019 voortgezet.