07 november 2018

Gemeente organiseert Buurtcafés in alle wijken van Venlo

De gemeente Venlo heeft de komende jaren meer aandacht voor wijken en dorpen. Dat betekent dat we intensief aan de slag gaan om buurten en wijken zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar op welke manier kunnen we dat het beste doen?


Gemeente organiseert Buurtcafés in alle wijken van Venlo

Buurtcafés 
Om op die vraag een antwoord te krijgen, organiseert de gemeente Venlo buurtcafés. Per wijk of buurt is er een buurtcafé gepland, waarvoor alle inwoners van die wijk zijn uitgenodigd. In totaal zijn er 23 bijeenkomsten gepland in de periode van 15 november tot en met 17 december.  In het PDF bestand onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle bijeenkomsten en kunt u bekijken wanneer er bij u in de buurt een buurtcafé is.  

Tijdens die bijeenkomsten gaan wethouders en ambtenaren met de inwoners in gesprek over bijvoorbeeld de ervaringen met de gemeente in het verleden. Verbeteringen voor de toekomst en op welke manier het beste samengewerkt kan worden tussen bewoners, wijken en gemeente.

Enquête
Inwoners die niet bij de bijeenkomst in hun wijk aanwezig kunnen zijn, kunnen een enquête invullen om zo toch hun mening te geven. Dit kan op www.venlo.nl/wijken 

Tot 18 december is de enquête in te vullen. 

Vervolg 
We kiezen ervoor om eerst met iedere buurt, wijk of dorp in gesprek te gaan over de wijze waarop we moeten samenwerken. Zo hebben we aandacht voor iedere wijk. Als dat is vastgesteld, dan gaan we in gesprek over wat we samen in de wijk kunnen veranderen. In februari maken we de resultaten van het onderzoek bekend. Deze gegevens dienen dan als basis voor het ontwikkelen van een samenlevingsagenda die het college samen met de inwoners van Venlo in 2019 zal maken. Iedere wijk krijgt in de toekomst zijn eigen agenda, met eigen inhoud.

Planning
Najaar 2018 Buurtcafés en enquête
Voorjaar 2019 Resultaten onderzoek bekend
Voorjaar 2019 Presenteren nieuwe wijkenaanpak
Vanaf mei 2019 Gesprekken in de wijk over samenlevingsagenda voor de wijk
Najaar 2019 Een uitvoerbare samenlevingsagenda voor iedere wijk
Vanaf 2020 Ieder jaar samen met de wijk een samenlevingsagenda maken

Overzicht Buurtcafés 
In bijgaand PDF bestand vindt u een lijst waarin staat wanneer er bij u in de buurt een buurtcafé is.