23 oktober 2018

Venlo stopt met Leisure Dome en Kabelbaan

De gemeente Venlo en Fort van Venlo Vastgoed BV hebben in gezamenlijk overleg besloten te stoppen met de ontwikkeling van het project Fort van Venlo op het Kazerneterrein. Beide partijen geven aan dat de realisatie van de plannen niet meer haalbaar is. Door dit besluit is er ook geen noodzaak meer om de kabelbaan te realiseren.

Venlo stopt met Leisure Dome en Kabelbaan

Beide partijen constateren dat er onvoldoende perspectief is dat de beoogde gecombineerde ontwikkeling van leisure en markt commercieel succesvol zal zijn. Ook wordt geconstateerd dat het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de aan het plan gekoppelde beoogde kabelbaan bijzonder laag is geworden.

Beide partijen hechten er waarde aan te melden dat het besluit in goed overleg is genomen en spreken de hoop uit dat een nieuwe ontwikkeling op het Kazerneterrein een meerwaarde zal betekenen voor Venlo als centrumstad. Het college zal de gemeenteraad op korte termijn informeren over de mogelijke verdere ontwikkeling.