16 oktober 2018

Akkoord Provincie en Gemeente Venlo

De gemeente Venlo en de Provincie Limburg hebben in Maastricht een bestuursakkoord ondertekend. Namens de gemeente Venlo werd een handtekening gezet door de wethouders Marij Pollux en Erwin Boom. Namens de provincie werd dit gedaan door de gedeputeerden Eric Geurts en Ger Koopmans.

Akkoord Provincie en Gemeente Venlo

In het akkoord  zijn afspraken gemaakt over enkele projecten in Venlo die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van Venlo als centrumstad, zeker bezien de financiële situatie van de gemeente. De nadruk ligt hierbij op een viertal grote ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van het voormalige Kazerneterrein, de binnenstadwijk Q4, ondertunneling van de spoorwegovergang Vierpaardjes en het Museumkwartier in het centrum van Venlo. Wat het akkoord financieel kan betekenen wordt de komende maanden in kaart gebracht. 

Wethouders Marij Pollux en Erwin Boom van de gemeente Venlo: “ We zijn erg blij met de uitkomst van de vele goede gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd met de Provincie. Dat de Provincie enkele belangrijke projecten die we in Venlo willen realiseren mee blijft omarmen is met de afspraken die nu gemaakt zijn wel duidelijk geworden. Dit is enorm belangrijk voor Venlo”.

Gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke ontwikkeling): “Venlo is voor Limburg een onmisbare schakel als centrumstad. Deze stad moet zich verder kunnen ontwikkelen. Stilstand is immers achteruitgang. Dat willen we niet. De Provincie wil graag meehelpen om de projecten verder uit te werken.”