11 oktober 2018

Arbeidsmarktregio’s intensiveren bemiddeling van werkzoekenden

Met een bijdrage van anderhalf miljoen euro steunt de Provincie Limburg het actieplan ‘Door inzicht aan de slag’, waar ook gemeente Venlo aan meewerkt. Met het actieplan willen gemeenten, UWV en de Limburgse Werkgevers Vereniging vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen.

Arbeidsmarktregio’s intensiveren bemiddeling van werkzoekenden
Doelstelling
De uiteindelijke doelstelling is om voor 7.350 mensen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. En om tegelijkertijd voor werkgevers geschikt personeel aan te reiken. Voor de lange termijn is het doel om mensen sneller en beter naar werk te begeleiden. Het unieke aan dit plan is dat alle partijen in Limburg samenwerken.

Veranderingen arbeidsmarkt
In vrijwel alle branches en sectoren zien we een groei van de vraag naar arbeid. De werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid krimpt. Daarom moet er breder en creatiever worden gezocht naar arbeidspotentieel. Door te focussen op wat mensen kunnen en minder op hun diploma’s, moet de vraag van werkgevers beter en efficiënter worden ingevuld. Hierin zien we een verschuiving van het matchen op een meer traditionele manier op basis van CV naar het matchen op basis van competenties. Daarom willen we het onbenutte potentieel op een andere manier in kaart brengen. Hierbij zullen we andere methoden gebruiken dan tot nu toe. Daarnaast wordt er gekeken welke begeleiding, (maatwerk-)scholing of anderszins nodig is om de werkzoekenden naar werk te begeleiden.

Competenties
Het Limburgse actieplan zal er voor zorgen dat de kans op het vinden van een passende baan groter wordt. “Door competenties van mensen in beeld te brengen, weten we ook beter bij welk werk ze kunnen passen,” stelt wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken & Werkgelegenheid). “Vervolgens is het een kwestie van de juiste scholing om ook daadwerkelijk een match met een bedrijf te maken. Ik heb veel vertrouwen in deze nieuwe aanpak. En zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt verwacht ik dat we in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg 1200 werkzoekenden op deze manier in beeld brengen en vervolgens naar een passende baan kunnen begeleiden.

Ondersteuning
Steeds meer werkgevers realiseren zich dat ze moeten kiezen voor een andere benadering. Zij kijken welke competenties van belang zijn voor het werk in plaats van de focus te leggen op opleiding of leeftijd. Het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg ondersteunt hen hierbij. Veel werkgevers zijn op deze manier reeds ondersteund en enthousiast over deze aanpak. Het WerkgeversServicepunt zal de komende tijd meer werkgevers benaderen om in te gaan op deze kansen.