04 oktober 2018

Woningbouwplan voor locatie Manresa in Venlo-Oost

De Venlose projectontwikkelaar Venterra BV wil een woningbouwplan ontwikkelen voor de locatie Manresa in Venlo-Oost. Daarom hebben de gemeente Venlo en Venterra BV op 4 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Woningbouwplan voor locatie Manresa in Venlo-Oost
Hoe het woningbouwplan eruit komt te zien, hoeveel  woningen, waar de woningen precies komen, waar de inrit tot de locatie komt of welke andere maatregelen voor de wijk uit het plan zullen voortkomen, is op dit moment nog niet duidelijk. Venterra BV gaat het plan de komende tijd verder uitwerken. De gemeente Venlo heeft hierbij een toetsende rol en beoordeelt of de uitwerkingsplannen passen binnen de regels.

Duurzaamheid
Het is de bedoeling dat het een duurzame woonwijk wordt met o.a. gasloze woningen. Ook wordt er met respect omgegaan met het bos waar de woningen worden gerealiseerd. Zo zal zeker meer dan de helft van het plangebied een groene bestemming moeten behouden. En dient er specifieke aandacht geschonken te worden aan veiligheid, gezondheid en comfort in zowel de bebouwing als de openbare ruimte.

Manresa
De locatie Manresa is de locatie van het voormalige klooster, ‘Huize Manresa’, omsloten door de Casinoweg, Loyolastraat, Sint Ignatiusstraat en de Petrus Canisiusstraat. Op dit moment is de locatie beperkt toegankelijk vanwege een hekwerk om het plangebied. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting twee jaar. Wethouder Sjors Peeters (Leefbaarheid, Wonen en Wijken): “Na de ontwikkeling van het woningbouwplan zal de locatie Manresa weer onderdeel uitmaken van de wijk en voor iedereen toegankelijk zijn. Het woningbouwplan geeft hiermee een positieve impuls aan de leefbaarheid in de wijk.”