04 oktober 2018

Venlo zet zich in tegen eenzaamheid in de gemeente

De gemeente Venlo tekende donderdagochtend samen met verschillende partijen een intentieovereenkomst om eenzaamheid in de gemeenschap aan te pakken.

Venlo zet zich in tegen eenzaamheid in de gemeente
Het initiatief komt van een aantal vrijwilligersorganisaties: Humanitas, het Seniorenplatform, de informele zorgpartners en Resto van Harte. Inmiddels hebben verschillende andere partijen zich aangesloten om eenzaamheid te verminderen.

Groot percentage eenzame mensen
Volgens cijfers van de GGD voelt veertig procent van de volwassenen zich in bepaalde mate eenzaam in Venlo. Voor 2024 moet dat percentage drastisch worden teruggedrongen. Ook moet er voor mensen die zich eenzaam voelen, voldoende gelegenheid komen om erover te kunnen praten en hulp bij te krijgen. De organisaties gaan hier de komende tijd samen op inzetten. Zo moet er een kenniscentrum komen om eenzaamheid te signaleren en komen er activiteiten in de wijken om het probleem aan te pakken.

Eenzaamheid bespreekbaar maken
Donderdagochtend tijdens een brunch in gemeenschapshuis ‘Ut Tref in Venlo-Zuid hebben de partners en de gemeente Venlo samen het startschot gegeven voor de aanpak. Wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs) sprak onder meer over het belang van samenwerking op het gebied van eenzaamheid.

Schatorjé ziet het voorkomen van eenzaamheid als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doordat Venlo een samenwerkingsverband aangaat, is er volgens hem een nieuwe impuls ontstaan in de aanpak van dit maatschappelijke thema.