02 oktober 2018

Veel gestelde vragen begroting 2019-2022

Dit zijn veel gestelde vragen bij de begroting 2019 van de gemeente Venlo. De inhoud van deze begroting kan nog worden gewijzigd door de gemeenteraad.

Veel gestelde vragen begroting 2019-2022

1. Moet ik vanaf volgend jaar meer woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) gaan betalen?
Ja, afhankelijk van uw woonsituatie betaalt u woonlasten. Voor huurders is er een zeer kleine stijging, voor huiseigenaren iets meer, bedrijven (eigenaren van niet-woningen) zullen de grootste stijging ervaren.

zie ook de infographic over de woonlasten

2. Betaal ik in Venlo veel meer woonlasten dan in andere Limburgse steden?
In vergelijking met de grote Limburgse steden (Heerlen, Sittard, Maastricht) is Venlo niet duurder, zelfs goedkoper dan de andere steden. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is Venlo wel iets duurder.

zie ook de infographic vergelijking woonlasten Limburgse steden

3. Kunnen mijn kinderen volgend jaar nog zwemmen bij de Wisselslag in Blerick?
Ja, maar vanaf 2020 sluit de gemeente het zwembad. Om het open te houden is een nieuwe technische installatie nodig. De kosten daarvan kan de gemeente op dit moment niet betalen. Daarnaast vindt het college van B&W het niet verantwoord om miljoenen euro's te investeren in een oud zwembad.

4. Komt er nu wel of geen nieuw zwembad in Venlo?

Daarvoor is nu geen geld gereserveerd. De komende maand behandelt de gemeenteraad de begroting. Zij kan daarbij aangeven hoe zij denkt over de voorgenomen sluiting van Zwembad De Wisselslag en een eventueel  nieuw zwembad

5. Moet ik volgend jaar meer contributie betalen voor mijn sportvereniging?
Die kans bestaat. Uw vereniging zal meer moeten gaan betalen voor gymzalen of sportvelden. Dit heeft mogelijk effect op uw contributie.

zie ook de infographic sporttarieven

6. Stopt de gemeente met het subsidiëren van amateurkunstverenigingen en amateursportverenigingen?
Dat is mogelijk. In 2019 bekijkt de gemeente opnieuw het totale subsidiebeleid. Vast staat dat vanaf 2020 bezuinigd wordt op subsidies. Op welke subsidies precies, daar moet nog definitief over besloten worden. Mochten er echter geen andere keuzes gemaakt worden dan zullen de subsidies aan amateurverenigingen op het gebied van sport en cultuur vanaf 2020 geleidelijk afgeschaft worden.

7. Wordt er bezuinigd op Museum Van Bommel Van Dam?
Ja, in 2019 en 2020 wordt er in totaal 350.000 euro op het museum bezuinigd.

8. Wordt er bezuinigd op de zorg?
Er worden geen nieuwe bezuinigingen op de zorg aangekondigd in deze begroting. Alle maatregelen met betrekking tot zorg zijn al eerder ingezet.

9. Heb ik nog invloed op de uitkomst van deze begroting?
De gemeente licht de begroting toe aan de gemeenteraad en andere geïnteresseerden op 10 oktober a.s. in het stadhuis. Daarna spreekt de raad hierover op 1 en op 7 november. Op 10 oktober bestaat de mogelijkheid om formeel uw mening te delen met de gemeenteraad. Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de raadsgriffie, raadsgriffie@venlo.nl ter attentie van M. Beijers of telefoon 077-3599530 (uiterlijk tot 8 oktober 9.00 uur). De gemeenteraad neemt op 9 november een definitief besluit.

10. Wordt er ook bezuinigd op grote projecten?
De gemeente kijkt ook kritisch naar grote projecten. De gemeente spreekt op dit moment met de Provincie Limburg over de grote Venlose projecten en de risico’s die daaraan kleven. Er wordt gewerkt aan een totaaloplossing met de provincie. Binnenkort presenteren beide partijen de nieuwe afspraken.