02 oktober 2018

Gemeentebegroting 2019-2022: orde op zaken

De financiële situatie van de gemeente Venlo is kritiek en het is tijd om orde op zaken te stellen. Dat is de boodschap uit de meerjarenbegroting die het college van burgemeester en wethouders vandaag presenteerde. De komende maand buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

Gemeentebegroting 2019-2022: orde op zaken

De economie zit weliswaar in de lift, dat geldt niet voor de gemeentelijke huishouding. Hoewel het geen verrassing is dat de gemeente in financieel zwaar weer verkeert, gaf het college van B&W vandaag een duidelijke signaal af: de tijd van wegkijken en vooruitschuiven is voorbij. Wethouder Frans Schatorjé: “Wij hebben nu eenmaal te maken met een erfenis uit het verleden. Onze eerste prioriteit is nu ons huishoudboekje op orde krijgen. Doen we dat niet dan zetten we onze stad compleet op slot.” Daarmee doelt Schatorjé op mogelijk ingrijpen door de provincie Limburg, de financieel toezichthouder.

Weg omhoog
Aangezien het huidige college van B&W relatief kort geleden is aangetreden, is de tijd te beperkt geweest om al nieuw beleid te maken. Schatorjé: “Deze coalitie wil flink investeren op thema’s als bewonersparticipatie, veilige wijken, duurzaamheid, werkgelegenheid, armoedeaanpak, laaggeletterdheid en dienstverlening. Door nu fors te bezuinigen maken we deze investeringen straks ook mogelijk.”

Forse bezuinigingen
De gepresenteerde begroting bevat forse bezuinigingen, van culturele activiteiten tot het onderhoud van wegen. Schatorjé: Hoewel veel ingrepen tijdelijk zijn, bezuinigen we op veel terreinen. Dat doen we om zo de komende jaren weer ruimte te krijgen om samen met inwoners te werken aan een realistische toekomstagenda voor de stad, de dorpen en de wijken.” Ook is gekeken naar alle grote projecten. Binnenkort sluit de gemeente hierover een bestuursakkoord met de provincie met als doel de risico’s binnen deze projecten drastisch te verminderen.


De volledige begroting kunt u hier lezen of onderaan deze pagina downloaden

lees verder:
Veel gestelde vragen
Infographic begroting in één oogopslag
Infographic woonlasten
Infographic vergelijking woonlasten andere steden
Infographic sporttarieven