01 oktober 2018

Waarderingsonderscheiding wordt gewaardeerd…

… En mag dus best wat meer worden aangevraagd

Waarderingsonderscheiding wordt gewaardeerd…

De lintjesregen rond Koningsdag is algemeen bekend. Veel minder mensen zijn op de hoogte van de gemeentelijke waarderingsonderscheiding. Deze wordt toegekend aan inwoners van de gemeente Venlo die zich minimaal 10 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Het moet gaan om recent vrijwilligerswerk met een openbaar karakter, in het algemeen belang, uitgevoerd met voldoende continuïteit. 

De bedoeling is om waardering uit te drukken voor deze inwoners omdat ze immers het cement van de samenleving zijn. Normaal blijven deze stille werkers op de achtergrond; met de waarderingsonderscheiding worden ze terecht in het zonnetje gezet. De ervaring leert dat dit zeer wordt gewaardeerd. 

Voorbeelden
Vaak gaat het om mensen die hulp bieden aan ouderen, gehandicapten of zieken. Sommigen organiseren culturele of sportieve activiteiten, voor een vereniging, wijk of buurthuis. Anderen maken onderwerpen als pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld bespreekbaar, of starten een actie. Soms verricht iemand een heldendaad. Weer een ander levert een bijdrage aan integratie. 

Gemeentelijke onderscheidingen
Er zijn drie soorten gemeentelijke onderscheidingen: de zilveren speld, de erespeld en de erepenning. U kunt zelf iemand voordragen voor de zilveren speld. Het gaat om een ovalen speldje met daarop de tekst 'Voor hen die het verdienen'. Mensen krijgen bovendien een oorkonde. 

Procedure
Belangrijk is dat u onderscheidingen tijdig aanvraagt. De doorlooptijd is al gauw drie maanden. Belangrijk is ook de gelegenheid waarop de uitreiking moet plaatsvinden. Meestal is dit een jubileum of een afscheid. Een goede gelegenheid is ook de Nationale Vrijwilligersdag, die dit jaar valt op vrijdag 7 december. 

Nadere informatie kunt u inwinnen bij mevrouw Irma Stals, telefoon 077-359 6266, e-mail: i.stals@venlo.nl. Zij kan u ook een aanvraag¬formulier toesturen.