20 september 2018

Daling aantal bijstandsuitkeringen Venlo

Het aantal mensen dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering in Venlo is vanaf begin 2018 gedaald. Met deze daling is halverwege 2017 de trend gezet naar een dalend volume. Dat blijkt uit een monitoringsonderzoek van de gemeente Venlo. 


Daling aantal bijstandsuitkeringen Venlo

Aanvalsplan Venlo Werkt 
In totaal verstrekt de gemeente nu 3.175 bijstandsuitkeringen. Dat zijn er 170 minder dan een jaar ervoor. De daling is grotendeels te verklaren dankzij het zogenoemde Aanvalsplan Venlo Werkt. In dat plan staat beschreven wat de gemeente Venlo gaat doen om meer werkzoekenden vanuit de bijstand aan het werk te helpen.

Meer oog voor competenties 
Centraal in het plan staat de samenwerking tussen het Werkplein en het WerkgeversServicePunt Noord-Limburg. Deze samenwerking is van groot belang om vacatures makkelijker en sneller in te vullen. Ook wordt er steeds meer gekeken naar de competenties van de werkzoekende. Door niet alleen uit te gaan van de werkervaring en diploma’s, maar juist ook van de competenties, wordt de kans op een passende overeenkomst met een werkgever vergroot. Begin 2018 is gestart met het in beeld brengen van deze competenties.

Bemiddeling werkt 
Bovendien wordt er vanaf eind 2017 gewerkt met zogenaamde ‘matchers’. Zij hebben zicht op de competenties van werkzoekenden en weten wat een werkgever vraagt. Het resultaat is een snelle invulling van vacatures en betere dienstverlening aan de werkgevers.

Daarnaast zet Venlo met de samenwerkende partijen in op groepen die extra aandacht nodig hebben zoals statushouders en werkzoekenden die vallen onder het doelgroepenregister. Om de dienstverlening voor deze werkzoekenden te verbeteren zijn gespecialiseerde teams actief.