17 september 2018

Succesvol vervolg Buurtbudget Vastenavondkamp

Bewoners van de Blerickse wijk Vastenavondkamp hebben donderdagavond het beschikbare buurtbudget van € 90.000,- over de belangrijkste thema’s van de wijk verdeeld.

Succesvol vervolg Buurtbudget Vastenavondkamp

De buurtbewoners discussieerden over de benodigdheden van de wijk en de manier waarop het geldbedrag het beste kan worden geïnvesteerd. Een week daarvoor hebben bewoners van het Vastenavondkamp gezamenlijk de belangrijkste thema’s van de wijk bepaald. 

Bewoners verdeelden € 90.000,- over de volgende 12 thema’s:

€ 1.125,-  naar ‘minder zwerfvuil’

€ 10.313,- naar ‘verkeersremmende maatregelen’

€ 2.438,- naar ‘extra onderhoud groen’

€ 13.875,- naar ‘kindvriendelijke straten en pleinen’

€ 9.750,- naar ‘extra toezicht’

€ 21.938,- naar ‘ondersteuning verenigingen bewonersgroepen jeugdwerk’

€ 5.625,- naar ‘speelgroen’

€ 6.375,- naar ’sporttoestellen’

€ 5.438,- naar ‘aantrekkelijke straten en pleinen’

€ 4.875,- naar ‘werving en ondersteuning vrijwilligers’

€ 3.000,- naar ‘interculturele projecten’

€ 5.250,- extra ‘openbare verlichting’

Dit was de tweede stap in het proces van toekenning van het buurtbudget in de wijk in Blerick. De vervolgstap is een oproep aan bewoners en organisaties om projecten in te dienen die passen bij de gekozen thema’s. Ook dienen deze binnen het toegekende budget in een jaar tijd uit te voeren zijn en ten goede te komen aan Vastenavondkamp. De projectideeën kunnen tot 31 oktober 2018 worden ingediend.