28 augustus 2018

Start Buurtbudget Vastenavondkamp

Op 6 september start in het Vastenavondkamp het project Buurtbudget. Inwoners krijgen de kans om zelf te bepalen wat er in hun wijk gebeurt.

Start Buurtbudget Vastenavondkamp

Voor het project is een budget van 70.000 euro vrijgemaakt door de gemeente Venlo. 

Willen inwoners meer activiteiten voor ouderen? Speeltoestellen voor kinderen? Een wegversmalling?  Of kiezen ze voor extra groen in de straat? De buurt bepaalt zelf wat er gaat gebeuren.  

Het project bestaat uit een aantal avonden waarin bewoners van het Vastenavondkamp de kans krijgen om thema’s te benoemen, geld te verdelen binnen die thema’s en uiteindelijk projecten te kiezen.

Aanmelden voor deze avonden kan via VenloOnline.nl/Buurtbudget

Het project Buurtbudget is een proefproject van de gemeente. Bij succes zal dit project mogelijk worden uitgerold in andere wijken of dorpen in Venlo.