08 augustus 2018

Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties

Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de  blauwalg. De blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in oppervlakte water, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode-drijflagen vormen. 

Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties

Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten kunnen zijn jeuk, huiduitslag, maag- en/of darmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Waterschappen adviseren om contact met het zwemwater waarin blauwalg is geconstateerd te vermijden.  

Waar kun je veilig zwemmen in natuurwater?
Check voordat u gaat zwemmen in natuurwater de actuele situatie op zwemwater.nl of via de zwemwaterapp van RWS, provincie en waterschap. Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële  zwemwaterlocaties gecontroleerd op waterkwaliteit.  

Blauwalg in Maas
We hebben signalen ontvangen van inwoners dat er blauwalg in de Maas aanwezig is, onder andere bij de Stadsbrug in Venlo, bij de stuw in Belfeld en bij de hoogwatergeul in  Lomm. De Maas is géén officiële zwemlocatie, ga dus niet het water in. Ook dieren kunnen ziek worden van blauwalg, ben dus alert en laat uw hond of vee niet drinken of zwemmen op plekken waar blauwalg te zien is.