06 augustus 2018

Meer aandacht voor beweging in basisonderwijs dankzij sportconsulent

De gemeente Venlo heeft vier sportconsulenten in dienst die zich bezig houden met het basisonderwijs. Samen met de scholen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbetert en elk kind de juiste aandacht krijgt. 

Meer aandacht voor beweging in basisonderwijs dankzij sportconsulent

De consulenten bieden op verschillende manieren ondersteuning. Zo geven ze op enkele scholen structureel de gymles. Het doel hiervan is om de leerkracht indirect bij te scholen en iedere keer weer vernieuwende en uitdagende lessen te bedenken. Plezier in bewegen staat voorop, zo proberen ze sportuitval te voorkomen. Sommige scholen krijgen voor kortere tijd begeleiding, als er bijvoorbeeld een nieuwe lesmethode wordt ingevoerd of wanneer er een hulpvraag komt vanuit de directie of leerkracht. De scholen kunnen met hun vragen altijd bij de sportconsulenten terecht. 

Motorische ontwikkeling
De consulenten werken met de methode van Wim van Gelder waarbij het belangrijk is dat de kinderen tijdens de les zo min mogelijk stilstaan. Veel herhaling zorgt namelijk voor een hoog leerrendement. Ook bieden ze MRT aan: motorisch remedial teaching. Alle leerlingen van de basisschool worden dan op de grove motoriek gescreend. Kinderen die motorisch zwakker zijn krijgen extra aandacht om op een plezierige en positieve manier te leren bewegen.  Dit helpt de kinderen om stevig in hun schoenen te staan. 

Met deze werkwijze krijgen gemeente en scholen een beter beeld van de motorische vaardigheden van de Venlose kinderen en kunnen we precies zien waar behoefte aan is per individu, school of wijk. 

Beweegvriendelijke schoolpleinen
Naast het verzorgen van de gymles dragen de consulenten ook bij aan de beweging van de kinderen op het schoolplein. Dat doen ze door beweegvriendelijke schoolpleinen te ontwerpen met uitdagende spelmogelijkheden. Anne Bijlmakers, sportconsulent in het primair onderwijs, legt uit waarom dit zo belangrijk is: “De kinderen weten soms zelf niet meer hóe ze moeten spelen. Het ontbreekt hen soms aan fantasie om in beweging te komen. Daarom laten wij hen zien hoe ze het schoolplein kunnen gebruiken. Door de spelmogelijkheden te spreiden over het schoolplein ontstaat er een goede verdeling over het plein en ontstaan er minder snel conflicten tussen kinderen.”

Tenslotte hoopt Anne op meer beweegvriendelijke lessen in het gehele basisonderwijs: “Hoe tof zou het zijn als de rekenlessen niet meer zittend in het klaslokaal worden gegeven, maar de kinderen sprongsgewijs het antwoord op de som moeten geven.”

U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.