19 juli 2018

Wegwerkzaamheden in Lomm

In opdracht van de gemeente Venlo en Provincie Limburg werkt aannemersbedrijf KWS Infra Eindhoven aan de reconstructie van de N271 en de aanleg van de rotonde in Lomm. Maandag 23 juli starten de werkzaamheden en naar verwachting is het werk aan het einde van dit jaar gereed. 

Wegwerkzaamheden in Lomm

Fases werkzaamheden
De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.

  • Fase 0 omvat de aanleg van een tijdelijke bypass in het gedeelte tussen Tamoil tankstation en Spa Wellness Lomm. Deze werkzaamheden beginnen op maandag 23 juli en zijn op maandag 30 juli afgerond.
  • Fase 1a start aansluitend op maandag 30 juli en omvat de aanleg van de rotonde. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op maandag 10 september gereed.
  • Fase 1b start vanaf maandag 10 september t/m maandag 8 oktober. Deze fase omvat, naast de aanleg van de rotonde, tevens de werkzaamheden aan de westzijde van N271 noord.  
  • Fase 2 start vanaf maandag 8 oktober t/m maandag 29 oktober. Gedurende deze periode wordt er gewerkt aan de oostzijde van N271 noord.
  • Fase 3 start vanaf maandag 29 oktober t/m maandag 26 november. Gedurende deze periode wordt er gewerkt aan de westzijde van N271 zuid.
  • Fase 4 start vanaf maandag 26 november t/m vrijdag 21 december. Gedurende deze periode wordt er gewerkt aan de oostzijde van N271 zuid.

Bereikbaarheid
Om de verkeershinder voor de direct aanwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Wel zullen er tevens vijf nachtafsluitingen plaatsvinden, hierover volgt later meer informatie.

Er wordt gezorgd voor een optimale doorstroming van de N271 door het aanleggen van een tijdelijke bypass. Wanneer de rotonde eenmaal is aangelegd, wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke verkeersregelinstallaties.

Gedurende de werkzaamheden gelden tevens diverse omleidingsroutes. Hieronder is per fase weergegeven waar het werk plaatsvindt en wat dat betekent voor de bereikbaarheid van onder andere Lomm en Spikweien.

Meer weten?

Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen, stel ze gerust. Voor opmerkingen, suggesties, klachten en calamiteiten kunt u contact met ons opnemen via
mvogels@kws.nl / 06 - 5022 6373.

Inloopspreekuur
Elke woensdag tussen 12:00 en 14:00 uur is er in de bouwkeet op het parkeerterrein van AMI bouwbeslag een inloopspreekuur.

KWS app
Wilt u op de hoogte blijven of bent u op zoek naar aanvullende informatie, download dan de KWS app. Via de KWS app delen we nieuwsberichten en kunt u onze werkzaamheden op de voet volgen. Ook kunt u hier terecht voor vragen, opmerkingen of klachten.