04 juli 2018

Jaarlijkse controle hondenbelasting gaat van start

Vanaf 9 juli aanstaande gaan mensen van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) tijdens de jaarlijkse controle het hondenbezit huis-aan-huis controleren.

Jaarlijkse controle hondenbelasting gaat van start

Iedereen die één of meer honden heeft, is belastingplichtig en wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting is in Venlo 96,15 euro voor de eerste hond en voor elke volgende hond 144,32 euro.

Als een hond wordt aangetroffen die niet geregistreerd staat, zal de controleur de hond aanmelden. Is de bewoner niet thuis dan laat de controleur een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Indien er geen aangifte is gedaan,  kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd. 

Boete
Hondeneigenaren die één of meer honden niet hebben aangegeven, krijgen het advies dit zo spoedig mogelijk te doen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico op een bestuurlijke boete.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Wijzigt het aantal honden dan kunt u dit ook via deze persoonlijke pagina doorgeven.

Het is ook mogelijk een hond telefonisch aan te melden via de BsGW-telefoon: 088 – 8420 420. De BsGW is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.