18 juni 2018

Venlo past beheer van bermen aan voor bloemen, vlinders en bijen

Het gaat over de hele wereld niet goed met de insecten, zoals bijen en vlinders. De gemeente Venlo vindt het belangrijk om de insecten te helpen. Dat doen we door te zorgen voor bermen met meer bloemen, meer bloemsoorten en hoger gras, waardoor er meer biodiversiteit komt. We passen ons bermbeheer daarop aan.

Venlo past beheer van bermen aan voor bloemen, vlinders en bijen

Aanpassingen bermbeheer
We veranderen het beheer van de bermen op een aantal punten:

  • We stoppen met klepelen. Klepelen is het fijn hakselen van de begroeiing, waarbij de plantenresten blijven liggen en ter plekke composteren. Dit leidt tot vrij eenzijdige voedselrijke bodems met veel grassen en ruigteplanten zoals brandnetels en fluitenkruid.
  • We gaan minder maaien, waarbij we het maaisel telkens pas na een aantal dagen opruimen. Hierdoor kunnen meer zaden op de grond terecht komen en verschraalt de grond. Dit zorgt voor bermen met meer soorten planten.
  • Ook laten we bij maaibeurten altijd het bloemrijkste deel van de begroeiing staan. Zo komt er meer variatie in de bermen en blijft er meer voedsel voor de insecten over waardoor ze beter kunnen overleven. Ook is er dan meer beschutting voor bijvoorbeeld kleine zoogdieren en kunnen mensen langer genieten van bloemen in de bermen.
  • In verband met de verkeersveiligheid maaien we de eerste meter naast de weg  wel vaker dan de rest van de berm.   

Insecten zijn belangrijk
Het gaat slecht met de insecten, maar is dat een probleem? Jazeker. Want 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Daarnaast zijn insecten ook belangrijk voor andere dieren die insecten eten, zoals vogels. Eigenlijk zijn de insecten van levensbelang voor ons hele ecosysteem.