12 juni 2018

SAM-Fonds helpt 110 projecten

De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid groeit gestaag in Venlo. Dat blijkt wel uit de vele burgerinitiatieven die Venlo rijk is. En daarmee de populariteit van het SAM-fonds

SAM-Fonds helpt 110 projecten

De subsidie waar inwoners een beroep op kunnen doen voor het uitvoeren van een idee voor hun straat, buurt of dorp is voor dit jaar op. Er kan dit jaar dus geen aanvraag voor het SAM-fonds meer worden ingediend.

Al meer dan 110 aanvragen voor het SAM-fonds zijn dit jaar ingediend. Ruim honderd aanvragen zijn ook toegekend, waardoor weer vele burgerinitiatieven gerealiseerd konden worden. Dit jaar waren er veel aanvragen voor buurtpreventieborden uit alle wijken en dorpen. Veel bewoners vinden elkaar op straat- of buurtniveau om via Whatsappgroepen medebewoners te attenderen op mogelijk onveilige situaties. Dit komt naast veiligheid ook de onderlinge contacten en dus de sociale cohesie ten goede. Daarnaast variëren de  aanvragen van het opknappen van een speelplekken in bijvoorbeeld de wethouder Seelenstraat, de Leygraaf en de Boerenweg in Arcen, diverse projecten rondom groenonderhoud, tot het ondersteunen van activiteiten voor jong en oud in Huizen van de Wijk in Oost en Noord. Maar ook een wijktheater in Venlo-Zuid,  een kruidentuin in Belfeld en een textiel- en handwerkgroep in de Vastenavondkamp werden met hulp van SAM-gelden een feit.

Sinds 2013 stelt de gemeente Venlo jaarlijks geld beschikbaar voor burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid in de wijk. Ook initiatieven op het gebied van veiligheid, sport en zorg kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het SAM-fonds. Nu is het budget al halverwege het jaar op. Dit illustreert de populariteit van het SAM-fonds en hoe initiatiefrijk Venlo is.

Wethouder Peeters: “Ik ben trots op wat we samen voor elkaar hebben gekregen in onze gemeente. Trots op onze inwoners die zo betrokken zijn bij hun buurt en de leefbaarheid ervan. Met en zonder hulp van het SAM-fonds.”

Dit jaar kan geen beroep meer worden gedaan op het SAM-fonds. Aanvragen die al zijn ingediend, worden uiteraard nog afgehandeld.